Logo uitkijkpost.nl
Foto: aangeleverd
Castricum

Landelijke week van de Jonge Mantelzorger

  Human Interest

In de week van 3-9 juni aanstaande vindt de landelijke Week van de Jonge Mantelzorger plaats. "Terecht dat jonge mantelzorgers zichtbaarder worden én dat ze meer (h)erkenning krijgen", vindt ook Marielle van der Laan van Stichting Zilveren Maan.

"Een jonge mantelzorger draagt zorg voor (of maakt zich veel zorgen over) een ouder, broer of zus of iemand anders in de nabije omgeving die lijdt aan een lichamelijke of psychische aandoening, een (chronische) beperking of kampt met verslavingsproblematiek. Jonge mantelzorgers kunnen hierdoor het risico lopen dat ze onvoldoende toekomen aan hun eigen ontwikkeling", voegt ze toe.

Uit het rapport 'Hoor je mij wel?' van de Kinderombudsman (mei 2018) blijkt dat:
- bijna 25% van de kinderen en jongeren tot 25 jaar een ouder of familielid heeft met een (chronische) ziekte, beperking, verslaving en/of stoornis;
- naar schatting 1 op de 10 kinderen daadwerkelijk mantelzorger is;
- er gemiddeld 405.000 ouders met een psychische stoornis en/of verslaving zijn. Zij hebben samen 577.000 kinderen tot 18 jaar.
Deze kinderen hebben volgens het Trimbos instituut 2 tot 3 keer zoveel kans op een psychische stoornis of verslaving en 2 tot 3 keer zoveel kans om kindermishandeling te krijgen.

De problematiek van jonge mantelzorgers is vaak niet bekend, omdat ze veelal onzichtbaar blijven. Ze vragen niet snel om hulp, cijferen zichzelf weg en uiten hun zorgen niet. Ze zijn vaak zeer sociaal en bescheiden en maken al op jonge leeftijd een volwassen indruk. Uit onderzoek blijkt dat ze een grote verantwoordelijkheid dragen en een verhoogde kans hebben op psychische en fysieke klachten en signalen als onder meer :

· (emotionele) overbelasting
· chronische stress en vermoeidheid
· concentratieproblemen
· verzuim van school
· geen tijd voor hobby's en/of bijbaan
· last van schaamte en/of schuldgevoel
· ontwikkelingsachterstand.

"Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, onderschrijft het grote belang van de ondersteuning van jonge mantelzorgers, onder meer door hen in contact te brengen met lotgenoten omdat ze het vaak prettig vinden om met gelijkgestemden over hun gezinssituatie te praten", vertelt Esther Hollenberg van Stichting Zilveren Maan.

"Dit bemerken wij ook telkens weer in onze lotgenotengroepen voor kinderen in het basisonderwijs en jongeren binnen het voortgezet onderwijs", vertelt ze verder. "Of we nu een kleutergroep draaien of een groep in de bovenbouw van het VO, bij de evaluaties zien we steevast dat de deelnemers herkenning, steun en uitwisseling hebben ervaren en informatie van elkaar gekregen hebben waardoor ze de thuissituatie beter aan kunnen. Ze hebben van elkaars ervaringen geleerd, en uiten gemakkelijker daardoor hun emoties. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en zelfregie. Ze voelen zich sterker en hebben een positiever beeld van de toekomst. Ook vergroten ze hun netwerk met ervaringsdeskundigen doordat ze ook buiten de groepen om contact met elkaar houden als ze een klik hebben".

Marielle en Esther sluiten hun verhaal af door aan te geven dat Stichting Zilveren Maan behalve het draaien van de lotgenotengroepen voor jonge mantelzorgers ook professionals die werkzaam zijn in welzijn, (gezondheids)zorg, onderwijs, jeugdwerk en kinderopvang begeleiden bij de ondersteuning van jonge mantelzorgers. "En vanuit de Zilveren Maan Academie worden er ook Masterclasses en trainingen verzorgd over verdriet en verlies bij jonge mantelzorgers", vullen zij aan. Voor meer informatie over dit aanbod en de stichting kunt u een kijkje nemen op de website.

Meer berichten