Schulpvaart
Schulpvaart Foto: aangeleverd

Oer-IJ Atlas nu ook digitaal

Historie Regio

REGIO - Van de vorig jaar verschenen Atlas van het Oer-IJ gebied werden twee herdrukken gemaakt en zijn in totaal 3750 exemplaren gedrukt. De papieren versie is inmiddels compleet uitverkocht. Sinds deze week zijn de verhalen over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het gebied in de driehoek Zaanstad, Alkmaar en Velsen ook digitaal terug te lezen op de geheel vernieuwde website van de Stichting Oer-IJ.

In de nieuwe opzet maakt de website over het Oer-IJ gebied bij het aanbieden van informatie een onderscheid tussen bewoners, professionals en het onderwijs. Daardoor kan gerichter en gemakkelijker worden gezocht. Nieuw is een Oer-IJ Kennisbank met historische kaarten, publicaties en foto’s. Wie dat wil kan het materiaal ophalen en zelf gebruiken.

Aanzienlijk uitgebreid is de interactieve plattegrond die in een oogopslag alle bijzonderheden in de omgeving laat zien. Bezoekers kunnen zelf thema’s als bijvoorbeeld routes, natuurgebieden of bezienswaardigheden selecteren. Het onderwijs krijgt een apart onderdeel op de website. Scholen kunnen daar kant-en-klare lespakketten opvragen die betrekking hebben op de geschiedenis van de regio.

De nieuwe website is ontworpen en gebouwd door GorterAdvisie in Heemskerk.
Kijk voor meer informatie op www.oerij.eu