Logo uitkijkpost.nl
<p>Het Rode Kruis in Noord-Holland hoopt rond de 150 nieuwe vrijwilligers te vinden.</p>

Het Rode Kruis in Noord-Holland hoopt rond de 150 nieuwe vrijwilligers te vinden.

(Foto: Facebookpagina Rode Kruis Noord-Holland Noord.)
Regio

Rode Kruis schaalt Covid hulpverlening in heel Noord-Holland op

REGIO - Het snel stijgende aantal coronabesmettingen is voor het Rode Kruis aanleiding om de hulpverlening weer fors op te schalen. Om aan alle verwachte hulpvragen te kunnen voldoen zijn nog zeker 150 extra vrijwilligers nodig in de regio Noord-Holland. 

In de coronahulpverlening ondersteunt het Rode Kruis de GGD-en bij het testen en vaccineren, ontlasten vrijwilligers de ambulancezorg door mensen te vervoeren die niet zelfstandig kunnen reizen maar waar ambulance niet nodig is en worden verzorg- en verpleeghuizen geholpen zodat de zorg aan kwetsbare ouderen door kan gaan. 

Ook in onze regio zijn er door ziekte onder personeel extra handen nodig
 “De kracht van het Rode Kruis is dat onze vrijwilligers het mogelijk maken dat zorgprofessionals zich kunnen richten op hun verzorgende en verpleegkundige taken”, aldus Machiel Pouw, Coördinator Hulpverlening van Rode Kruis in Kennemerland. “Onze vrijwilligers zetten zich vaak in als gastheer en gastvrouw waardoor bewoners óók de broodnodige aandacht kunnen krijgen. Wij zorgen hiermee voor zorgcontinuïteit.”

Dringende oproep: Help het Rode Kruis helpen!
Met de nieuwe wervingsactie hoopt het Rode Kruis in Noord-Holland rond de 150 nieuwe vrijwilligers te vinden die kunnen ondersteunen in zorginstellingen, kunnen helpen bij begeleid vervoer maar ook vanuit huis alle hulpacties kunnen plannen en coördineren. Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden via www.rodekruis.nl.
Na een kennismakingsgesprek en in sommige gevallen een kortdurende opleiding kunnen mensen aan de slag, als dat kan in de buurt van de eigen woonplaats maar waar nodig ook wat verder van huis.  

Meer berichten