Logo uitkijkpost.nl
Foto: Pixabay
Regio

ALV Platform Vlieghinder Kennemerland

REGIO - Op woensdag 14 april om 20.00 uur houdt het Platform Vlieghinder Kennemerland (PVK) zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Vanwege de covid-19-maatregelen vindt deze ledenvergadering digitaal via Zoom plaats.

Aan het eerste en openbare deel kunnen ook niet-leden deelnemen die geïnteresseerd zijn in de luchtvaart in Nederland. In dit deel zal terug- én vooruitgekeken worden. Bedenk: de relatieve rust door corona is schijn, er staat voor deze regio écht veel op het spel doordat a. de Polderbaan in de toekomst zo veel mogelijk wordt ingezet en b. er ook vaste, virtuele luchtbuizen worden ingevoerd (een soort vaste snelwegen in de lucht dus).

In het tweede, alleen voor leden toegankelijke deel, komen o.a. huishoudelijke zaken aan de orde. Het bestuur is op zoek naar uitbreiding, het liefst iemand uit de regio IJmond. Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die een functie in het bestuur zou willen vervullen, neem dan contact op via secretaris@vlieghinder.nl. Via dit emailadres kunt u zich ook opgeven als u wilt deelnemen aan de ledenvergadering. U krijgt dan voorafgaand aan de vergadering een link toegestuurd waarmee u automatisch kunt inloggen. U heeft op uw computer het programma Zoom dus niet nodig.

Meer berichten