Logo uitkijkpost.nl
Deze foto is onlangs van de bloemrijke dijk gemaakt. Gehoopt wordt dat dit jaar een te vroege maaibeurt achterwege zal blijven.
Deze foto is onlangs van de bloemrijke dijk gemaakt. Gehoopt wordt dat dit jaar een te vroege maaibeurt achterwege zal blijven. (Foto: Janny van Hoven)
Castricum

Blijft het een bloemenfeest op de dijk?

Akersloot – Het Castricumse groenbeleid is erop gericht om de biodiversiteit te bevorderen. De gemeente Castricum heeft in 2019 bewonersinitiatieven ondersteund om in het openbare groen bloemenweides aan te leggen. Het project werd uitgevoerd in samenwerking met Bijzzzaak, een groep inwoners die zich sterk maakt voor een natuurlijke gemeente. Hoe anders is het Hoogheemraadschap in dat jaar te werk gegaan.

Enkele jaren gelegen is de dijk langs de Klaashoorn- en Kijfpolder opgehoogd en met een bloemenmengsel ingezaaid. Onlangs ontving de Stichting Alkmaardermeeromgeving een mailbericht van een verontruste inwoonster van Akersloot. Daarin schreef zij: “De dijk langs het Alkmaardermeer en de Klaas Hoorn- en Kijfpolder (Hennie Groot-Schermerpad) in Akersloot is nu een lust voor het oog. De vele bloemen zorgen voor een kleurenexplosie. Ook vorig voorjaar was de dijk werkelijk een plaatje. Tot grote ontsteltenis van de vele wandelaars en fietsers werd daar half juni abrupt een einde aan gemaakt door het drastisch maaien van de hele dijk, ook vlak langs het wandel/fietspad. Een aantal bloemen bloeide nog maar net, dus van zaadvorming was nog geen sprake.” Zij heeft zich tot de Stichting gewend in de hoop dat deze organisatie de juiste mensen weet te benaderen om een herhaling van vorige jaar te voorkomen. Het Hoogheemraadschap is via de mail gevraagd een te vroege maaibeurt achterwege te laten.  

Meer berichten