Logo uitkijkpost.nl
Door middel van goed overleg met overheidsinstellingen, andere instituten en particulieren zet de Stichting Alkmaardermeeromgeving zich in voor behoud en verbetering landschapskwaliteit
Door middel van goed overleg met overheidsinstellingen, andere instituten en particulieren zet de Stichting Alkmaardermeeromgeving zich in voor behoud en verbetering landschapskwaliteit (Foto: Wim Sminia)
Regio

Stichting Alkmaardermeeromgeving nog niet op sterkte

Voluit luidt de naam Stichting tot Behoud van Natuurlijke en Cultuurhistorische Waarden in de Alkmaardermeeromgeving, maar dit wordt veelal afgekort tot Stichting Alkmaardermeeromgeving. De stichting is een vrijwilligersorganisatie voortgekomen uit een actiegroep in Akersloot, die in 1990 is omgezet in een stichting. Na de fusie met de gemeente Castricum en Limmen in 2002 is het aandachtsgebied van de stichting verruimd. In 2007 is ook het grondgebied van de gemeente Uitgeest daar bij gekomen.

De stichting heeft dus een groter aandachtsgebied dan de naam doet vermoeden. De naam is ongewijzigd gebleven – was dat verstandig? Vermoed wordt dat de naam voor de inwoners van de kernen Castricum en Limmen weinig zeggingskracht heeft omdat zij zichzelf niet zien als bewoners van de Alkmaardermeeromgeving. Als het gaat lukken om de stichting weer op sterkte te krijgen, moet een nieuwe naam de lading beter dekken.

Voor het behoud en verbetering van kwaliteit in het buitengebied blijft het informeren en beïnvloeden van provinciale en lokale overheden en andere organisaties onverminderd van belang. De stichting participeert in: de Overleggroep Buitengebied Castricum, de Overleggroep Strandgebied Castricum, de Klankbordgroep Duin en Bosch, de Kerngroep Zanderij, het Ontwerpatelier Poort naar de Duinen en de Monumentenraad. Voor de trouwe achterban aan donateurs wordt jaarlijks een bijeenkomst en een excursie georganiseerd. Met het Voorjaarsbericht worden zij over allerlei natuur- en landschapszaken geïnformeerd.

De stichting heeft dus wel bestaansrecht maar mist bestuurskracht en heeft een tekort aan uitvoerende medewerkers, tenzij nieuwe belangstellenden zich melden. Er is een dringende behoefte aan mensen met bestuurlijke ambities, met juridische kennis, planologische kennis, maar ook aan mensen met schrijfvaardigheden, of die kunnen omgaan met sociale media en/of kennis van zaken hebben over landschap en natuur. Geïnteresseerden kunnen dat kenbaar maken per e-mail: secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl.

Meer berichten