Logo uitkijkpost.nl
Leden van de PGBC woonden de overhandiging bij van het adviesrapport door voorzitter Edwin Steeman aan wethouder Paul Slettenhaar. Ook raadslid Ada Greuter was aanwezig.
Leden van de PGBC woonden de overhandiging bij van het adviesrapport door voorzitter Edwin Steeman aan wethouder Paul Slettenhaar. Ook raadslid Ada Greuter was aanwezig. (Foto: Aangeleverd)
Castricum

Gemeente aan de slag met uitkomsten onderzoek gehandicaptenparkeerplaatsen

Hoe staat het met de algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten in onze gemeente? Zijn ze goed toegankelijk, zijn er genoeg en op de 'juiste' plekken? Die vraag is beantwoord door het Platform Gehandicaptenbeleid Castricum (PGBC). Naar aanleiding van het onderzoek beveelt het platform aan om 14 extra plaatsen aan te leggen, op specifieke plekken, en om een aantal plekken aan te passen zodat ze beter toegankelijk zijn. Wethouder Slettenhaar belooft actie op de korte termijn.

PGBC heeft in beeld gebracht welke algemene gehandicaptenparkeerplaatsen er zijn. Dat is van belang omdat deze parkeerplaatsen mensen met een beperking in staat stelt (beter) mee te kunnen laten doen in de samenleving. In de inventarisatie zijn de persoonlijke gehandicaptenparkeerplaatsen (GPK's) niet meegeteld en beoordeeld. Die worden op persoonlijk verzoek verstrekt, meestal voor een parkeerplaats aan of dichtbij huis. Deze parkeerplaatsen zijn niet algemeen, maar bedoeld voor een specifiek kenteken.

153 Plaatsen onderzocht

In totaal zijn er 153 algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten in onze gemeente. Daarvan zijn er 87 in Castricum, 9 in Akersloot, 16 in Bakkum en 6 in Limmen en 35 in Castricum aan Zee. Van elke parkeerplaats zijn de afmetingen bepaald, is de bruikbaarheid beoordeeld (o.a. door de ligging) en is een foto gemaakt.

Aanpassen bestaande plaatsen

PGBC stelt dat tweederde van die 153 plaatsen voldoet aan de gestelde eisen van afmeting en toegankelijkheid. Wethouder Paul Slettenhaar: 'In 32 gevallen zijn er verbeterpunten genoemd die redelijk eenvoudig zijn op te lossen; die gaan we op korte termijn aanpakken. In de andere gevallen gaat het om óf parkeerplaatsen op privéterrein - waarover de gemeente dus in overleg moet met de eigenaar - óf om aanpassingen die meer moeite en kosten vergen. De laatste groep, 10 in totaal, gaan we daarom aanpassen als het gebied eromheen wordt onderhouden of op de schop gaat.'

Extra plaatsen aanleggen

PGBC stelt verder voor om 14 extra plaatsen aan te leggen: 2 in Akersloot, 1 in Bakkum (plus een aantal bij diverse ingangen van het duinreservaat), 3 in Castricum, 1 op De Woude, 6 in Limmen. Het platform noemt in het rapport de specifieke locaties. Wethouder: 'Kort geleden hebben we al op het parkeerterrein De Brink (Castricum) 2 vakken aangebracht. Bij De Woude staat een extra parkeervak gepland bij het pontje. Dat wordt aangelegd tijdens het werk aan de Provincialeweg N244. Nog 6 willen we dit jaar realiseren. De overige 5 liggen op privéterrein en daarover gaan we overleggen met de eigenaren.'

Blij met kritische noot

De wethouder is blij met de aanbevelingen: 'Het is fijn dat het platform kritisch meedenkt, zeker op zo'n specifiek onderwerp. We werken graag aan de voorgestelde verbeteringen, want wij vinden voldoende en goed toegankelijke gehandicaptenparkeerplaatsen belangrijk.'

Meer berichten