Logo uitkijkpost.nl
Foto: Bert Oudendijk
Castricum

AVC Strand- en Duinlopen

  Sport

CASTRICUM - Voor dit seizoen heeft AV Castricum vier Strand- en Duinlopen georganiseerd, waarvan de laatste ook over het terrein van Parnassia voert. Alle routes gaan vooral over onverhard terrein, met soms een deel verhard fietspad; de langste route van 15 km gaat ook over het strand.

Jeugdloop
De jeugd kan elke loop kiezen uit een route van ongeveer 2 km en ongeveer 4 km (precieze afstanden worden nog opgemeten). De start van deze afstanden is om 10.15 uur. De jeugd tot 16 jaar wordt ingeschreven in de verschillende leeftijdscategorieën die de KNAU hanteert. Als ouders op de 2 km met hun kinderen willen meelopen, kan dat; zij moeten zich dan ook inschrijven en met een speciaal startnummer lopen (buiten competitie).

Deelnemers van 16 jaar en ouder
Voor de deelnemers van 16 jaar en ouder is er bij de eerste drie lopen keuze uit 4 km, 10 km en 15 km; bij de laatste loop over het Parnassia-terrein is er een 4 km en een 10 km. De start van deze afstanden is om 10.50 uur. Bij de eerste en vierde loop (oktober en februari) is de 10 km een KNAU-wedstrijdafstand; bij de tweede en derde loop (december en januari) is de 15 km een KNAU-wedstrijdafstand.

Geplande data
31 oktober 2021 (inschrijven mogelijk via www.inschrijven.nl)
- 5 december 2021
- 2 januari 2022
- 6 februari 2022 - Tevens Parnassia loop

Coronaplan
Bij de lopen is het Coronaplan van de Strand- en Duinlopen van toepassing. De basis is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt, behalve tijdens de deelname op het parcours. In verband met deze regel heeft AVC maatregelen genomen om de deelnemers/bezoekersstromen zoveel mogelijk te scheiden. De deelnemers en eventuele bezoekers worden verzocht de regels uit het coronaplan zorgvuldig na te leven, in ieders belang.

Meer berichten