Logo uitkijkpost.nl
Foto: Pixabay
Castricum

Castricums sportakkoord ondertekend

  Sport

CASTRICUM - Het college van Castricum heeft het lokale sportakkoord ‘Castricum beweegt’ voor de komende twee jaar ondertekend. Het doel van het akkoord is om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen. Sportformateurs Emma Poelman en Rianne Schenk hebben er met betrokken sportverenigingen, inwoners en andere belanghebbenden voor gezorgd dat het akkoord tot stand is gekomen. Burgerparticipatie stond hierbij centraal.

Wethouder Ron de Haan is trots: "Er zijn wel 17 organisaties vanuit verschillende hoeken, zoals sport, welzijn en ook buurtbewoners, die zich aan het sportakkoord hebben verbonden. Dank aan deze organisaties en de sportformateurs!"

Gezamenlijke aanpak
"De grote betrokkenheid laat zien dat sport leeft onder de inwoners van Castricum. Door de gezamenlijke aanpak konden creatieve ideeën ontstaan", vervolgt de wethouder. "En zo ontstond er een hecht netwerk tussen organisaties die betrokken zijn bij sport in onze gemeente."

Genieten van sport
Wethouder de Haan voegt daar aan toe: "Ik ben ervan overtuigd dat we met dit sportakkoord meer mensen in Castricum kunnen laten genieten van sport en bewegen. Het akkoord is een goede basis voor langdurige samenwerking en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen."

Doel van het sportakkoord
Een van de doelstellingen is om inwoners in beweging te brengen, die niet zo snel in beweging te krijgen zijn. Een andere doelstelling is om voor een omgeving te zorgen waar je goed terecht kunt om te sporten en te bewegen. Het belangrijkst is dat er met het akkoord volop aandacht komt voor het belang van een gezonde leefstijl. Dit past goed bij de huidige tijd, zoals het ontwikkelen van een goed immuunsysteem. Daar helpt sport en beweging natuurlijk bij.

Castricum beweegt!
De komende twee jaar gaan de 17 organisaties samen aan de slag met de actiepunten uit het akkoord. Participatie is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De acties zijn bijvoorbeeld het inrichten van de openbare ruimte om ervoor te zorgen dat deze meer uitnodigt tot bewegen. Een andere actie is om inwoners met plezier in beweging te krijgen door het (sport)aanbod duidelijker aan te bieden via een website. Een ander actiepunt is een bijeenkomst voor zorgprofessionals om het belang van sporten en bewegen te stimuleren. In kleine teams wordt dit in gang gezet. Kortom, iedereen draagt een steentje bij aan ‘Castricum beweegt’. Verder sluit het initiatief aan op het raadsprogramma 2018-2022 (samenwerken en inwoners actief mee laten doen).

Nationale sportakkoord
Omdat het lokale sportakkoord aansluit op het nationale sportakkoord, heeft het Rijk uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast dragen ook verschillende partners financieel of in natura bij.

Meer weten of interesse om bij te dragen aan het sport- en beweegakkoord van Castricum? U kunt terecht bij de buurtsportcoach van de gemeente.

Meer berichten