Foto: RIVM
Foto: RIVM

Gebruik van rubbergranulaat op kunstgras sportvelden

Sport Castricum

Met enige regelmaat keert het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras sportvelden als onderwerp terug in de media. Van de ongeveer 2000 kunstgrasvoetbalvelden in Nederland is ruim 90% met dit rubber van gemalen autobanden ingestrooid.

Het overgrote deel van de velden is door gemeenten aangelegd. In de gemeente Castricum is dit rubbergranulaat ingestrooid op 1 kunstgrasveld bij FC Castricum. De gemeente gaat met deze voetbalvereniging in gesprek.

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden, die op deze manier hergebruikt worden. De stof waar het om gaat wordt onder meer gebruikt bij het produceren van deze autobanden. De stof is recent toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.

Op verzoek van het ministerie van VROM is in 2008 door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit dit onderzoek bleek dat de korrels geen risico met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. Het RIVM geeft gemeenten en de KNVB dan ook een positief advies over het gebruik van het rubbergranulaat.

De vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website www.sportengemeenten.nl een tijdelijk dossier over kunstgrasvelden aangelegd. Hier vindt u verschillende achtergrondinformatie, onderzoeken, artikelen en recent gestelde kamervragen. Voetbalclubs kunnen via de website van de KNVB terecht voor informatie en vragen.

Bron: Castricum105.