Afbeelding

Is jouw vrijwilligersorganisatie of vereniging al klaar voor de AVG?

Regio BUCH

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die van persoonsgegevens gebruikmaken.

De Vrijwilligersacademie BUCH biedt aan vrijwilligersorganisaties en verenigingen uit de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo op meerdere data in de BUCH-gemeenten een kosteloze training 'Persoonsgegevens en privacybeleid' aan. In de training worden deelnemers op de hoogte gebracht van hoe privacybeleid op te stellen voor de organisatie, hoe persoonsgegevens veilig te bewaren (digitaal en op de plank) en welke informatie vrijwilligers nodig hebben om goed om te gaan met gegevens. Daarnaast komt het melden van eventuele datalekken aan bod. Er kan maximaal één persoon per organisatie meedoen aan de training. De training wordt verzorgd door docenten van de Steun- en Informatie Punten Vrijwilligerswerk in de BUCH.

Aanmelden
Aanmelden voor de training kan via: vrijwilligersacademiebuch.nl.
Voor meer informatie over de training kan contact opgenomen worden met de Steun- en Informatie Punten Vrijwilligerswerk in Castricum: telefoon 0251 656562, in Uitgeest: telefoon 06 24178778, in Heiloo: telefoon 072 5320281.