Logo uitkijkpost.nl
Foto: Erika Dekker-de Groot
Castricum

Coalitieakkoord gepresenteerd, wethouders bekend

  Politiek

CASTRICUM - Lokaal Vitaal, VVD, GroenLinks en CDA hebben vrijdag 13 mei het coalitieakkoord gepresenteerd voor de komende periode, 2022-2026. Ook is bekendgemaakt welke vier wethouders de komende periode in het college van B&W actief zullen zijn en hoe zij de portefeuilles hebben verdeeld.

De coalitie kwam tot stand onder leiding van fractievoorzitter Roel Beems van Lokaal Vitaal, de partij die de meeste stemmen kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart. Het coalitieakkoord wordt nog besproken in de raadsvergadering van donderdag 19 mei.

De coalitiepartners zetten in op een daadkrachtige en duurzame toekomst voor de inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen in onze gemeente. Centraal staan de ontwikkeling van de woningbouw en de lokale economie, sociale thema’s (met nadruk op preventie en inclusie), en verbeteringen in de openbare ruimte (waaronder verkeersprojecten en goede sportvoorzieningen). De uitdaging daarbij is de context van actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de woningnood, aandacht voor klimaat en duurzaamheid, en financiële beperkingen. Uitgangspunten voor de coalitiepartijen zijn een sluitende meerjarenbegroting en een hoge mate van participatie door belanghebbenden.

Brede coalitie
Er is sprake van een brede coalitie: door aansluiting van CDA op het trio Lokaal Vitaal, VVD en GroenLinks wordt de coalitie gedragen door 16 van de 25 raadszetels. Daarmee heeft het college nu een vierde wethouder; dat waren er in de afgelopen periode drie.

Nieuwe wethouders
Tijdens een persbijeenkomst zijn de vier nieuwe wethouders bekendgemaakt, net als de verdeling van de portefeuilles.

- Roel Beems (Lokaal Vitaal): wethouder Financiën & Economie
- Paul Slettenhaar (VVD): wethouder Bouwen & Wonen
- Valentijn Brouwer (GroenLinks): wethouder Maatschappelijk Domein
- Falgun Binnendijk (CDA): wethouder Sociaal Domein

De wethouders worden geïnstalleerd op donderdagavond 19 mei. Dan wordt ook afscheid genomen van de vertrekkende wethouder, Ron de Haan. Hij blijft wel lid van de gemeenteraad in de komende periode.

Diezelfde avond worden in de raad twee nieuwe raadsleden geïnstalleerd: voor GroenLinks Aart Waterman en voor Lokaal Vitaal Cees Hollenberg.

Meer berichten