Logo uitkijkpost.nl
Foto: Erika Dekker-de Groot
Castricum

Waar gaat uw geld naartoe?

  Politiek

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de kadernota 2019 op donderdagavond 31 mei. Om 21.15 uur kunt u in de raadzaal van het gemeentehuis uw mening kenbaar maken.

De kadernota vormt de opmaat naar de begroting van 2019 en geeft richting aan het financiële beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de kadernota één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad geeft in deze vergadering richting aan hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed.

Ook voor u als inwoner, organisatie of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 31 mei, zodat de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de kadernota. De gemeenteraad behandelt de kadernota op 21 juni. Besluitvorming over de kadernota vindt plaats op 28 juni.

Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griffie (Vera Hornstra: 088-9097015 of Rosanne Slootweg: 088-9097014. Mailen kan ook naar raadsgriffie@castricum.nl.

Bekijk de 1e financiële rapportage kadernota 2019 hier.

Bron: Gemeente Castricum

Meer berichten