Logo uitkijkpost.nl
Foto: Erika Dekker-de Groot
Castricum

Raadsprogramma gereed, start coalitiebesprekingen

  Politiek

De raadsfracties hebben dinsdagavond 15 mei een raadsprogramma voor de periode 2018-2022 vastgesteld. Gedurende vijf sessies hebben de fracties besproken, welke thema's en actiepunten zij belangrijk vonden om daarin op te nemen. In goed overleg is daaruit een keuze gemaakt met het raadsprogramma als resultaat.

Dit programma wordt in een openbare vergadering op donderdag 24 mei besproken. Dit leidt tot een aangepaste raadsagenda op 24 mei. De aangepaste agenda kunt u vinden op castricum.raadsinformatie.nl.

Daarnaast heeft de informateur op basis van individuele gesprekken met alle partijen geadviseerd dat VVD, CKenG, CDA en de VrijeLijst een coalitie verkennen. Deze verkenning startte op woensdag 16 mei onder begeleiding van de informateur. Daarna rondt de informateur zijn opdracht af met een rapportage van zijn bevindingen.

Meer berichten