Logo uitkijkpost.nl
BUCH

Minister geeft gemeenten gelijk in bezwaar nachtelijk vliegverkeer

  Politiek

De hinder van nachtvluchten staat al langere tijd op de agenda van de gemeentebesturen binnen de regio Noord-Kennemerland. Zeker na de sluiting van de verkorte nachtelijke naderingsroute vanuit het oosten naar de Polderbaan. Omdat heropening van deze route pas op zijn vroegst mogelijk is in 2021, na in gebruik name van het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem, is overleg gevoerd over de door de luchtvaartsector voorgestelde tussentijdse oplossing.

In het voorstel van de sector staat dat vliegtuigen ook 's nachts gespreid kunnen aanvliegen over de gehele regio in de richting van de Polderbaan. De gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Zij stellen, versterkt door de gezondheidsmonitor van de GGD, dat al een enkel overkomend vliegtuig in de nacht slaapverstoring teweeg kan brengen. Daarmee vraagt de regio dus niet alleen aandacht voor de berekende geluidhinder, maar ook voor de hinder die door inwoners wordt ervaren.

Glijvlucht
De minister stelt de acht gemeenten hierin in het gelijk. Het gevolg is dat vliegtuigen nu, gelijk aan het huidige beleid, in de nacht vanuit het westen in glijvlucht over een vast traject moeten blijven aanvliegen. Glijvluchten maken over het algemeen minder lawaai dan conventioneel aanvliegen. Bij gespreid aanvliegen, zoals de luchtvaartsector voorstelde, is er geen garantie dat vluchten in glijvlucht aanvliegen. Het besluit van de minister is opmerkelijk omdat, hoewel volgens de berekeningen gespreid aanvliegen een hindervoordeel met zich mee zou brengen, de hinderbeleving, waar het beleid normaal gesproken niet vanuit gaat, de doorslag heeft gegeven.

Hoge percentages slaapverstoorden
Met het besluit van de minister krijgt het geluid vanuit de regio dus bijval. De gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Haarlem, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen roepen al langer op om aandacht te geven aan de ervaren hinder als gevolg van nachtvluchten binnen de regio. Zowel de gezondheidsmonitor IJmond als kwartaalrapportages van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol geven aan dat de hinderbeleving hoog ligt.

Aanbevelingen
Via een verkennend onderzoek naar de impact van nachtvluchten en aanbevelingen die uit deze verkenning voortvloeien, vragen gemeenten aandacht voor de problematiek in deze regio. Om de hinder in de regio te verminderen, zetten de negen gemeenten in op strikte naleving van het beleid van vaste aanvliegroutes met daarbij gunstige randvoorwaarden voor de aankomend vliegverkeer om een glijvlucht goed te kunnen uitvoeren. Uit de verkenning van de regio blijkt verder dat veel nachtvluchten niet mainportgebonden zijn en daarom economisch van minder belang. De regio roept daarom op tot enerzijds een evaluatie en zonodig herberekening van het aantal ernstig slaapverstoorden voor de criteria van gelijkwaardigheid en anderzijds een maatschappelijke kosten-batenanalyse, waarin kosten als gevolg van slaapverstoring (zowel ernstig als matig) en daarmee gezondheidsproblemen worden afgezet tegen baten.

Meer berichten