Logo uitkijkpost.nl
Foto: Erika Dekker-de Groot
Castricum

Overleg raadsprogramma in volgende fase

  Politiek

Vertegenwoordigers van alle fracties in de gemeenteraad van Castricum zijn dinsdag 17 april voor de derde keer bijeen gekomen. Doel is te komen tot een raadsbreed programma. Gerrit Westerink begeleidt als informateur de raadsfracties.

Zij hebben daarvoor 10 – 12 speerpunten benoemd, die hiervoor de basis zullen vormen. Bij de speerpunten horen doelen. Fracties hebben met elkaar gedeeld welke doelen zij belangrijk vinden om op te nemen. Er zijn veel zaken, waarover de fracties het met elkaar eens zijn. Natuurlijk zijn er ook onderwerpen waarop zij van mening verschillen. Daarover gaan ze dinsdag 24 april met elkaar in overleg.

De raadsfracties willen graag snel tot resultaat komen. Het nieuwe proces om te komen tot een raadsbreed programma vraagt echter wat meer tijd dan de gebruikelijke wijze van formeren. Het raadsprogramma zal het wel mogelijk maken om de besluitvorming in de komende vier jaar op de genoemde punten te versnellen.

Meer berichten