Logo uitkijkpost.nl
Foto: Erika Dekker-de Groot
Castricum

Woningen Eerste Groenelaan – Klaar voor de volgende stap

  Politiek

Aan de Eerste Groenelaan in Castricum is ruimte voor 15 sociale huurwoningen. Burgemeester en wethouders hebben hiertoe het Ruimtelijk Kader naar de gemeenteraad gestuurd ter vaststelling. Het oorspronkelijke plan is in overleg met omwonenden en belanghebbenden aangepast. "Met deze woningen spelen we in op de vraag naar meer betaalbare huurwoningen in Castricum, waar zo'n behoefte aan is." aldus wethouder Marcel Steeman.

Eerste plannen

Kennemer Wonen heeft in 2016 de eerste plannen gepresenteerd voor de bouw van sociale huurwoningen aan de Eerste Groenelaan. Omwonenden en belanghebbenden hebben hier vervolgens op gereageerd en hun zorgen geuit over onder andere de ligging, parkeren en bereikbaarheid. Na een tweede inloopbijeenkomst in maart 2017 en veel onderling overleg, hebben Kennemer Wonen en de gemeente het plan aangepast. Locatie en type woningen De woningen zijn grondgebonden woningen, bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens. Na aanpassing van de plannen, krijgen de woningen een kleine tuin op het zuiden en worden de woningen naar achteren geplaatst. De huurprijs wordt maximaal € 592,55 per maand. De parkeerplaatsen komen aan de voorkant van de woningen. De woningen en parkeerplaatsen zijn bereikbaar via een inrit in het verlengde van de Charlotte de Bourbonstraat.

Geluisterd naar bewoners, zonder in te leveren op kwaliteit Directeur-bestuurder Dick Tromp van Kennemer Wonen: "Het is mooi om te zien dat het uiteindelijke plan dat er nu ligt, tot stand is gekomen in overleg met omwonenden en belanghebbenden. We hebben een groot aantal opmerkingen mee kunnen nemen in de nieuwe plannen, waarbij we nog steeds de beoogde kwaliteit van de woningen kunnen behouden."

Planning en vervolg

Het Ruimtelijk Kader wordt in oktober 2017 in de raad behandeld.

Bron: Gemeente Castricum

Meer berichten