Logo uitkijkpost.nl
Castricum

Maatschappelijke agenda aangeboden aan politiek

  Politiek

In de afgelopen maand mochten tien inwoners van de gemeente, gesprekken voeren met ruim tweehonderd mede-inwoners, werkenden of recreanten in de gemeente Castricum.

Het waren constructieve en boeiende gesprekken over uiteenlopende ideeën, zorgen en dromen. De uitkomsten van deze gesprekken zijn zo zorgvuldig mogelijk gebundeld in een maatschappelijke agenda.

De maatschappelijke agenda is bedoeld als dringende suggestie aan de gemeentelijke politiek, om breed levende onderwerpen voortvarend op te pakken. Om te beginnen door ze te verwerken in de partijprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

In de agenda staan vier kerndoelen:

– Een actieve gevarieerde gemeente met goede voorzieningen
– Zorgen voor balans tussen bebouwing en landschap
– Meer onderlinge verbondenheid in onze gemeente
– Een gemeente waar samenleving en overheid samen optrekken

U kunt de maatschappelijke agenda inzien op: www.castricum.nl

Bron: Gemeente Castricum

Tekst: Castricum105.
 

Meer berichten