Logo uitkijkpost.nl
Henk Leenders (PvdA)
Henk Leenders (PvdA)
Castricum

2e Kamerlid Leenders 14/12 in Castricum over groter Schiphol en lawaai

  Politiek

Op woensdag 14 december a.s. komt het Tweede Kamerlid Henk Leenders (PvdA) om 20.00 uur in het nieuwe Geesterhage, Geesterduinweg 3 Castricum spreken over de uitbreidingsplannen van Schiphol en de toenemende hinder van het vliegverkeer. 

In zijn toespraak zal Henk Leenders ingaan op het dilemma rond de economische afhankelijkheid van de noordvleugel van de Randstad (werkgelegenheid) van Schiphol vs. de individuele belangen (gebruik Schiphol als consument en geluidshinder omwonenden en wonenden in het verlengde van de landingsbanen. Henk Leenders heeft al laten weten dat voor hem het belang van de bewoners voorop staat en zeker niet ondergeschikt gemaakt kan worden aan de economische belangen. Leenders zal ook ingaan op de positieve én negatieve gevolgen voor Kennemerland/Castricum door het uitbreiden van het vliegverkeer naar Lelystad. 

In de afgelopen tijd is het vliegverkeer van en naar Schiphol dermate fors uitgebreid (447.000) dat het nu al bijna tegen het plafond (500.000) voor 2020 van de zogeheten Alderstafel zit. Schiphol studeert op de aanleg van een tweede terminal en de opening van een zevende baan, voor de periode na 2030. Nu zijn er 1,2 miljoen bewoners binnen de geluidscontouren en het staat al vast dat het aantal omwonenden nog verder zal groeien in de komende jaren. De Raad voor de Leefomgeving heeft van de zomer zijn twijfels geuit over het feit dat Schiphol een pijler van de Nederlandse economie zou zijn. De omvang van de banenwinst is moeilijk te kwantificeren, vindt de Raad : 'Uit studies komen resultaten die een factor tien kunnen verschillen.' De Raad vindt het kortom wel meevallen, met die grote betekenis van Schiphol voor 's lands economie. En concludeert vervolgens dat de luchthaven, anders dan vaak wordt beweerd, helemaal geen pijler is van de Nederlandse economie.
Het belooft een boeiend debat te worden over Schiphol waarvoor ook de BUCH-gemeenten en Krommenie-Assendelft zijn uitgenodigd.

Bron: de Vrije Lijst, Castricum (Ron de Haan) Foto: www.pvda.nl

Meer berichten