Logo uitkijkpost.nl
Castricum

Verbetering brandveiligheid Geesterduin

  Politiek

Toen onlangs het brandalarm in winkelcentrum Geesterduin afging en niemand van het winkelpersoneel reageerde, was er voor de PvdA opnieuw aanleiding om in de gemeenteraad vragen te stellen over de brandveiligheid in de gemeente.


Tijdens een raadsbijeenkomst over de Veiligheidsregio stelde Ada van de Veen namens de PvdA vragen over de brandveiligheid van het winkelcentrum. Brandweercommandant Petra Abma pakte dit meteen op. Inmiddels heeft er een werkbezoek van de gemeente en de veiligheidsregio in het winkelcentrum plaatsgevonden. In het verslag van bevindingen staat dat, sinds er in 2016 een compleet nieuwe brandmeldinstallatie is geplaatst, er twee keer sprake is geweest van loos alarm. Dit doordat handmelders waren ingeslagen om een deur te openen. Het onderzoek wees ook uit dat de vluchtwegen met winkelkarretjes, afvalcontainers en de opslag van goederen werden belemmerd. Vluchtwegaanduidingen en andere voorzieningen bleken te ontbreken of waren kapot. Inmiddels heeft overleg met de beheerder van het winkelcentrum, het bedrijf Colliers, plaatsgevonden om verbeteringen aan te brengen. Verder heeft er ook overleg met de winkeliersvereniging plaatsgevonden. Winkeliers zullen onderling duidelijke afspraken over het ontruimingsplan gaan maken. BHV-ers van de winkels worden geïnstrueerd wat te doen in geval er sprake is van brandalarm.

Tot slot zullen gemeente en Veiligheidsregio regelmatiger komt controleren of de afspraken zijn nagekomen en de veiligheid is geborgd.
De PvdA heeft de gemeente en de veiligheidsregio inmiddels bedankt voor hun adequate reactie op de vragen die zijn gesteld. Bezoekers en het winkelpersoneel kunnen door de maatregelen in het vervolg weer brandveilig winkelen en werken. Eerder stelde de PvdA ook al vragen over de brandveiligheid in de gemeente. Die vragen gingen over de brandveiligheid in zorginstellingen en bij de steeds grotere groep zelfstandig wonende ouderen.

Foto: http://winkelcentrum-geesterduin.nl

Meer berichten