Afbeelding

Schending van privacy door zorgbedrijf

Ingezonden Castricum

SP-Castricum roept cliënten en medewerkers van Zorgbedrijf M.I.E.P. om niet mee te werken aan de oproep die per mail werd gedaan aan de medewerkers, om vragen naar de privéomstandigheden aan cliënten te stellen .

Schoonmaak(ondersteunend)bedrijf M.I.E.P., dat na omvallen van Thuiszorg NH de cliënten en de medewerkers heeft overgenomen, heeft de medewerkers een mail gestuurd waarin ze gevraagd wordt om cliënten vragen te stellen over de zorgverzekeraar, rookgedrag, huisdieren, de lichamelijke klachten en zelfs naar de burgerlijke staat. Dat lijkt ons een behoorlijke schending van de privacywetgeving. De SP kreeg deze mail ter inzage van een geschokte medewerkster.

In de mail stelt M.I.E.P. deze gegevens te moeten vergaren op last van de gemeente, maar de SP gaat ervan uit dat de gemeente al genoeg gegevens heeft gekregen tijdens de keukentafelgesprekken.

Het enige waar de SP zich in kan vinden, is dat er bij de medewerkers bekend is welke huisarts of contactpersoon iemand heeft, om deze bij calamiteiten te kunnen waarschuwen.

Alweer zien we dat marktwerking zorg bepaald niet beter heeft gemaakt voor het personeel en de cliënten. Achteruitgang van kwaliteit, kwantiteit en nu staat zelfs de privacy van de cliënten op het spel. De SP heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College.

Marjo Husslage
SP Castricum