Afbeelding
Foto: Pixabay

Zet een mantelzorger in het zonnetje

Human Interest Castricum

CASTRICUM - Iedere inwoner van Castricum die langdurige zorg en/of ondersteuning krijgt van een mantelzorger, kan het hele kalenderjaar door eenmaal een waardering voor een mantelzorger aanvragen.

Waardering vanuit gemeente
Met al hun belangeloze inzet zorgen de mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ze zijn onmisbaar in de samenleving. Daarom kunnen zij van de gemeente een blijk van waardering krijgen in de vorm van een cadeaubon. Deze ‘mantelzorgwaardering’ is geen vergoeding voor onkosten, maar een waardering voor de langdurige zorg en/of ondersteuning die zij bieden.

Aanmelding
Er worden wel voorwaarden gesteld voor deze aanmelding. Alle voorwaarden en het digitaal aanmeldformulier zijn te vinden op www.castricum.nl/aanvragen-en-regelen/mantelzorg.

Een digitale aanvraag kan alleen via DigiD van de zorgvrager. Een aanvraag via de DigiD van de mantelzorger, kunnen ze niet in behandeling nemen. Als u geen gebruik kunt maken van internet dan kunt u een papieren ‘aanmeldformulier mantelzorgwaardering 2021’ opvragen bij de gemeente.

Jonge mantelzorgers ook recht op mantelzorgwaardering
Ook kinderen die veel ondersteuning bieden omdat een gezinslid langdurig zorg nodig heeft, zijn mantelzorgers. Zij doen bijvoorbeeld allerlei extra klusjes zoals regelmatig boodschappen, koken of op broertjes en zusjes passen. Jonge mantelzorgers hebben ook recht op mantelzorgwaardering.

Wat krijgt de mantelzorger?
De gemeente toetst eerst uw aanvraag. Is de aanvraag terecht, dan ontvangt de mantelzorger binnen drie maanden na beoordeling een cadeaubon. Er zijn twee soorten bonnen waaruit kan worden gekozen (VVV Online cadeaucode of een VVV cadeaubon met een waarde van  € 100,- ).

Vragen en informatie
Als u meer wilt weten over mantelzorg en het aanvragen van de mantelzorgwaardering kunt u terecht bij het Sociaal Team.