Logo uitkijkpost.nl
Castricum

Nieuwe coördinator SamenSpraak

  Human Interest
Links Nienke Witkamp en rechts Jellie Wiersma
Links Nienke Witkamp en rechts Jellie Wiersma (Foto: Nico Lute)

SamenSpraak kan terugkijken op een mooi jaar waarin zo'n 130 vrijwilligers individueel taalbegeleiding hebben gegeven aan anderstaligen. Daarnaast werd ook de wekelijkse taalondersteuning in de groep, in de bibliotheek van Castricum, druk bezocht.

Dat het gelukt is de meeste anderstaligen in Castricum taalondersteuning te bieden, ondanks de enorme toeloop in de afgelopen jaren, is mede te danken aan Nienke Witkamp. Met een tomeloze energie en een hartverwarmende betrokkenheid heeft zij haar schouders eronder gezet. Voor haar is het nu de tijd om met voldoening terug te kijken op wat tot stand is gebracht. Zij blijft bij SamenSpraak betrokken, maar gaat haar taken als coördinator overdragen aan Jellie Wiersma. Jellie heeft in haar werkzame leven les gegeven aan Vluchtelingen, is bij inburgeringstrajecten betrokken geweest, is taalcoach bij SamenSpraak en helpt mee in het fietsproject. Welzijn Castricum is heel blij dat zij het stokje van Nienke wil overnemen.

Wie meer wil weten over de ondersteuning die vrijwilligers van Welzijn Castricum bieden aan anderstaligen kan een kijkje nemen op de website www.welzijncastricum.nl. Hier is onder het kopje 'Ondersteuning anderstaligen' informatie te vinden over de hierboven genoemde projecten en ook over het Voorlees-, Administratie-, Fiets-, Maatjes- en Vrijwilligerscoachproject voor anderstaligen.

Bron: Welzijn Castricum

Foto: Nico Lute

Meer berichten