Afbeelding

Fietsexcursie langs molens en gemalen

Historie Akersloot

De waterhuishouding in onze eigen woonomgeving is het actuele thema van een fietsexcursie die op 27 mei wordt gehouden vanuit het Museumgemaal 1879 aan de Fielkerweg 4 in Akersloot, de plek waar vroeger de Zuidermolen stond. Een Oer-IJ gids houdt daar eerst een korte inleiding en gaat vervolgens met de deelnemers op pad om in het buitengebied te laten zien wat er voor komt kijken om droge voeten te houden. Er wordt onderweg ook een bezoek gebracht aan de poldermolen De Dog in Uitgeest.

Tot aan het begin de jaartelling stroomde hier het Oer-IJ, een noordelijke tak van de Rijn die bij Castricum in zee uitmondde. Het landschap had het karakter van een ruig waddengebied. Zo gauw stukken droogvielen zijn mensen het in cultuur gaan brengen. Met dijken, dammen, polders, sluizen en gemalen. Ook van die vroegste activiteiten is, voor wie dat weet, nog veel terug te zien.

Tot op de dag van vandaag spelen molens en gemalen een belangrijke rol bij de waterhuishouding van onze woonomgeving. De klimaatverandering met periodes van hevige regenval vragen nieuwe maatregelen om al die nattigheid de baas te kunnen blijven. Nieuwe natuur in de buitengebieden als tijdelijke waterberging is een van de oplossingen.

De inleiding plus fietsexcursie duurt van 13.00 tot 15.30 uur. Wie mee wil, kan zich per mail aanmelden via info@oerij.eu. De kosten bedragen vijf euro. Het inschrijfgeld mag worden overgemaakt naar NL87RABO0159876702.

Het Museumgemaal is elke zondagmiddag van half twee tot half vijf voor publiek geopend. Er is nu een beeldenexpositie te zien, de oude elektrische pompinstallatie kan worden bekeken en op zolder wordt in vogelvlucht met tekst en beeld het verhaal van het Oer-IJ gebied verteld.

Kijk voor meer informatie op www. gemaal1879.nl

Tekst en foto: Leon Klein Schiphorst