Peter Sibinga en Pauline van Vliet hebben alle vertrouwen in een prachtig jubileumjaar.
 Foto Hans Boot.
Peter Sibinga en Pauline van Vliet hebben alle vertrouwen in een prachtig jubileumjaar. Foto Hans Boot.

Gouden jubileum Oud-Castricum in 2017

Historie Castricum

Het is op 16 mei volgend jaar alweer een halve eeuw geleden dat de Werkgroep Oud-Castricum werd opgericht. Deze actieve organisatie, die inmiddels heel veel heeft bijgedragen aan het beschrijven en in beeld brengen van de historie van het dorp, wil haar gouden jubileum graag delen met de bevolking. Voorzitter Peter Sibinga en werkgroeplid Pauline van Vliet trappen af voor de vele festiviteiten die de werkgroep in petto heeft.

Peter Sibinga is nog maar sinds april dit jaar voorzitter van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum, maar is inmiddels al behoorlijk ingewerkt: "Ik ben ook voorzitter van de jubileumcommissie, waarmee we in oktober zijn gestart. De werkgroep bereikt toch een mijlpaal en dat willen we het hele jaar door vieren door middel van diverse activiteiten."
Een van de werkgroepleden die een groot aandeel heeft in de festiviteiten is Pauline van Vliet, die alom bekend is van onder meer de vele historische films die zij heeft gemaakt. Nu heeft zij een andere rol: "Ik heb samen met de Stichting Kist het buurten- en scholenproject 'Castricum in 1967' op me genomen, waarbij wordt teruggegaan naar het oprichtingsjaar van de werkgroep. Het buurtenproject houdt in dat er elke maand een buurt centraal staat, waarin zoveel mogelijk foto's van rond 1967 worden verzameld. Aan het eind van de maand mogen de buurtbewoners de 'Foto van de buurt' kiezen die het beste het leven in 1967 weergeeft. We beginnen in januari met de buurt rond de Juliana van Stolbergschool, waar ook een lezing wordt gehouden. Op deze school wordt gelijktijdig met de leerlingen stil gestaan bij hetzelfde thema. Mieke Rozing en ik hebben daarvoor lesmateriaal ontwikkeld, waarbij de kinderen veel leren over het Castricumse leven in 1967 en we gaan ook met ze batikken en kleding maken. In totaal doen er tot november 79 klassen mee, afkomstig van alle basisscholen in Castricum en één in Limmen en Akersloot."


Naast deze projecten wordt er nog veel meer gedaan in het kader van het jubileum. Sibinga: "We geven een canon uit die een historische beschrijving omvat van 30 onderwerpen als boerderij Cronenburg, de Slag bij Castricum, het strandleven etc. Ook is er een film in de maak over 50 jaar Oud-Castricum en staat ons 40e Jaarboek voor een deel in het teken van het jubileum. Verder worden er twee bijzondere tentoonstellingen georganiseerd. De eerste heeft betrekking op het agrarisch verleden van ons dorp en de ander laat allerlei kunstwerken van herkenbare Castricumse plekken zien. Onze oprichtingsdatum 16 mei krijgt ook een feestelijk tintje, maar dat hou ik nog even geheim."
Voor de afsluiting van het jubileum wordt ook flink uitgepakt, zoals Pauline toelicht: "Op 4 en 5 november geeft de werkgroep voor de gehele Castricumse bevolking in Geesterhage een eindfeest, dat uiteraard ook in het teken van de jaren '60 staat. In dat weekend kan iedereen ook meedoen aan een fietstocht door alle buurten waar de gekozen foto's groot in beeld worden gebracht."


Er is dus voor de komende tijd heel wat werk aan de winkel voor de leden van Oud-Castricum, die ook nog eens hard werken aan de uitbreidingsplannen voor 'De Duynkant' aan de Geversweg. De voorzitter tot slot: "Deze plannen zitten ons jubileum niet in de weg. Wij hopen ook in 2017 te kunnen starten met de verbouwing van ons onderkomen, waarvoor onlangs de vergunning bij de gemeente is aangevraagd. Onze grootste wens voor de toekomst is echter dat we door al deze activiteiten nieuwe en zowel manlijke als vrouwelijke leden werven met diversiteit in leeftijd. De huidige werkgroep heeft namelijk een vrij hoog leeftijdsgehalte en verjonging is hard nodig om als actieve club levensvatbaar te kunnen blijven!"
De jubileumactiviteiten worden regelmatig kenbaar gemaakt via www.oud.castricum.com en de (social) media.


Tekst Hans Boot op www.oudcastricum.com