Logo uitkijkpost.nl
Foto: Erika Dekker-de Groot
Castricum

Geef uw mening over waar de gemeente uw geld aan uitgeeft

  Financieel

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de Kadernota 2020 op donderdag 6 juni. Dat kan om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Waar gaat het geld naartoe?
De kadernota vormt de opmaat naar de begroting van 2020 en geeft richting aan het financiële beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de kadernota één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad geeft in deze vergadering richting aan hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed. 

Ook voor u als inwoner, organisatie of instelling in de gemeente Castricum is dit dus een belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening, zodat de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de kadernota. Bekijk de kadernota hier.

De gemeenteraad behandelt de kadernota op 20 juni en besluit erover op 27 juni.

Meld u aan
Als u uw mening wilt laten horen, wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griffie (Vera Hornstra: 088 - 909 70 15 of Rosanne Slootweg: 088 - 909 70 14 of e-mail: raadsgriffie@castricum.nl). 

Bron: www.castricum.nl

Meer berichten