Logo uitkijkpost.nl
Foto: Pixabay
Castricum

Explosie aan kunst en cultuur verwacht in Castricum

  Cultuur

CASTRICUM - ‘Een explosie aan kunst en cultuur’. Dat is het doel van de €122.000,00 die de gemeente Castricum spendeert aan onder meer een CultuurBuurtCafé en de huisvesting van de historische vereniging Oud-Akersloot. Het geld komt van het Rijk en is bedoeld om de culturele infrastructuur op peil te houden. De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd.

Eind maart 2021 heeft de Castricumse gemeenteraad al positief besloten inzake het zogenaamde pakket coronamaatregelen fase 5. In dit besluit  was ook opgenomen het beslispunt om de Rijksbijdrage instandhouding culturele infrastructuur à €122.000,00 rechtstreeks beschikbaar te stellen aan lokale culturele instellingen.

Cultuurcoach
De Castricumse cultuurcoach Tamara Roos heeft na overleg met de culturele sector een quickscan opgesteld en de uitkomsten voor advies voorgelegd aan het Cultuurplatform. In overleg met culturele organisaties heeft de cultuurcoach verschillende projecten geselecteerd voor de quickscan. Het gaat daarbij om:

- pilotproject CultuurBuurtCafé voor diverse doelgroepen in de foyer van cultuurcentrum Geesterhage, in samenwerking met Stichting Geesterhage, Stichting Welzijn Castricum, Toonbeeld en de bibliotheek in de periode na de zomer (€10.500,00)

- een bijdrage voor een Uitmarkt voor de amateurkunst als opening van het culturele seizoen in Geesterhage op 11 september (€15.900,00). Participanten zijn onder andere Emergo, Excelsior, Perspectief, Fotoclub, Musicalgroep The Cast, Pancratius en C-Squad

- uitbreiding van de huisvesting van de historische vereniging Oud-Akersloot, gezamenlijke educatieruimte met de bibliotheek (€35.000,00)

- een Makersfonds om projecten van beeldend kunstenaars en podiumkunstenaars te ondersteunen, die door corona in problemen zijn gekomen (€48.000,00)

- eenmalige financiële ondersteuning in de vaste kosten van de organisaties Perspectief, Toonbeeld en De Oude Keuken als tegemoetkoming voor de effecten van corona (respectievelijk €5.000,00, €600,00 en €6.282,00)

Bioscoopbanken
Wethouder Ron de Haan (Cultuur) steekt zijn enthousiasme niet onder theaterstoelen of bioscoopbanken: “Ik voorspel dat we, zodra het weer mag en kan, een explosie gaan zien aan theater, muziek, zang en dans. Een ontlading waarin het belang van kunst en cultuur ten bate van onze gezondheid en geluk driedubbel onderstreept wordt.”

Meer berichten