Afbeelding
Foto: aangeleverd

Start van een nieuw zomerseizoen op Gemaal 1879

Cultuur Akersloot

Komende zondag 7 april zal het zomerseizoen op Gemaal 1879 in Akersloot starten met een expositie van Tineke Kramer- Pijnappel. Deze wordt geopend om 12.00 uur door haar zoon Rob.

Tineke laat veelzijdig werk zien in brons, keramiek en op doek. Op dit moment beoefent ze fijnschilderen op porselein; ze is namelijk nooit klaar met leren of anderen te leren. Haar opleiding tot kleuterleidster, haar behaalde aktes textiele werkvormen, tekenen en handvaardigheid hebben ervoor gezorgd dat ze jarenlang heeft lesgegeven in het basisonderwijs en als vakleerkracht in het voortgezet onderwijs. Later heeft ze lesgegeven aan huis. "Ik haal mijn inspiratie uit mijn directe omgeving, dat kunnen bloemen of de natuur zijn, maar ook muziek of een gedachte. Wat je daarvan terugziet zijn beeltenissen op doek, op keramiek of in brons, ik blijf steeds vernieuwen." Haar exposities zijn te zien geweest in Amsterdam, Hoorn, Alkmaar en Limmen.

Een nieuwe gebruiker van het Museumgemaal is de Stichting Oer-IJ, een regionale bewonersorganisatie die zich bekommert om de kwaliteit en kwetsbaarheid van het landschap in de driehoek Zaanstad, Velsen, Alkmaar. Hier stroomde tot aan het begin van de jaartelling een noordelijke zijtak van de Rijn die bij Castricum in zee uitmondde. Voor bezoekers is op de eerste verdieping van het gemaal een serie panelen opgehangen met informatie over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het gebied. De locatie in Akersloot zal ook worden gebruikt als verzamelplaats voor excursies in het buitengebied. Om 13.00 verzorgt Lia Vriend van de St.Oer-IJ een korte wandeling rond het gemaal om de variatie in het landschap te laten zien en hoe hier het watersysteem werkt.

Vrijwilligers geven uitleg over de waterhuishouding in het verre verleden tot het heden. Indien de omstandigheden het toelaten zal het gemaal in werking worden gesteld. Openstelling op zondagen van 13.30 - 16.30 uur en op aanvraag, via 0251-654142 of 0251-313253. Website: www.gemaal1879.nl.

Het gemaal is te vinden nabij de Geesterweg in Akersloot aan de Fielkerweg 4 (Klein- Dorregeest).