Logo uitkijkpost.nl
Foto: aangeleverd

Jongerencentrum 'De Storey Club' timmert al 50 jaar aan de weg

  Cultuur

Dit kan letterlijk en figuurlijk worden gezegd. De jeugd heeft hier in de afgelopen jaren heel wat verbouwd en dan hebben we het over de boven verdieping (storey) van de oude kaasfabriek en later de verbouwing van het voormalige café de Toekomst. En daar zit hem nu net de kracht van de Storey Club. Met vereende krachten wordt/ er steeds weer een gezellig onderkomen van gemaakt.

Al in het begin van de zestiger jaren werd de oude kaasfabriek aan de Julianaweg door jongerenverenigingen zoals de Kajotters en de Jonge Vrouwen Beweging gebruikt. Deze verenigingen werden door de Katholieke kerk aangestuurd. De Storey Club, opgericht in de roerige jaren 60, wilde anders zijn. In 1968 richtte Ben Mijnders de Storey Club op, het jongerencentrum moest er zijn voor iedereen en wilde een eigen koers varen. Dit laatste botste nog wel eens met het toenmalige kerkbestuur, want immers het gebouw was nog steeds in handen van de kerk. Het kerkbestuur eiste duidelijkheid in het beleid, wat niet meeviel met de toenmalige rebelse jeugd. De Storey Club was financieel te veel afhankelijk van de kerk en wilde zich daar van losmaken. Door de verkoop van frisdrank en bier in eigen handen te nemen kon men zich financieel onafhankelijk maken. Het heeft een paar jaar geduurd, voordat het eindelijk zover was, dat men de vergunning van de gemeente kreeg. Op deze manier kon men geld opzij zetten om zodoende zelf een mooi onderkomen te creëren.

Zo hebben de jongeren in 1977 een CV installatie aangelegd, een nieuwe bar gemaakt en een nieuwe vloer aangelegd. Toen alles net gereed was, bleek bij een veiligheids-inspectie dat het gebouw niet brandveilig was en moest er weer worden geklust. De bodem van de kas kwam in zicht. Gelukkig werd het jongerencentrum breed gedragen door de politieke partijen en zo gebeurde het, dat de gemeente de kosten op zich nam voor onderhoud, en dat de jeugd het werk deed. Nadat de Storey Club ongeveer een jaar dicht was geweest, volgde er in 1978 een feestelijke opening door de toenmalige burgemeester de Sonnaville. Dit was tevens het jaar dat de gemeente het gebouw officieel van de kerk overnam.

Evenementen en activiteiten uit deze periode, zoals het wereld kampioenschap klaverjassen, met de bus naar een concert van de Rolling Stones en deelname aan de badkuiprace staat bij vele Storey Club gangers nog in het geheugen gegrift. Net zoals de muziekmiddagen of -avonden met bekende bands als Memphis, Switch, Heavy Metal , Carlsberg, AA and the Doctors of de Rousers. Enkele jaren later kwamen de eerste plannen voor nieuwbouw, waarbij het oude gebouw moest verdwijnen. In 1988 was het zover: de Storey Club, de oude kaasfabriek, werd gesloopt. Gelukkig had de gemeente een vooruitziende blik en had in 1987 café de Toekomst aangekocht.

En zo gebeurde het, dat er in 1988 een oproep kwam voor een nieuw bestuur voor de herstart van de Storey Club, in café de Toekomst. Het nieuwe bestuur ging voortvarend te werk, organiseerde een politiek forum en zocht de samenwerking met de plaatselijke horeca. Vele bandjes zoals Mindfield, CC Riders, The Boothill Undertakers, Fetherlight en Washline speelden graag in de Storey Club.

Het is inmiddels 1990 en ook de jaarmarkt heeft zijn intrede gedaan. De Storey Club zat nu met de lokale horeca rondom het nieuwe Wilhelminaplein en werkte ook mee met de jaarmarkt en het jazzfestival waar men als topper de beroemde saxofonist Hans Dulfer had staan. Later werd het jazzfestival opgevolgd door Akerpop.

In 1998 kwam de Storey+ erbij onder leiding van John Kok. Er werden activiteiten georganiseerd voor de jeugd tot 16 jaar. Ook de zogeheten hangjongeren vonden een plek in de Storey Club en dankzij meer dan 40 vrijwilligers kon de Storey Club elke avond en elk weekend open gehouden worden.

Het pand was echter dusdanig verouderd en onveilig, dat het gesloopt moest worden. Er werd een nieuwbouwcommissie opgericht met Mark Hoogland, Gerrit van Ooijen, John Kok en Daan Mooij. Zij gingen met ondersteuning van diverse techneuten, organisatoren, bestuurders en regelaars aan de gang voor een nieuwe Storey Club. Gelukkig had de voormalige gemeente Akersloot nog een mooi bedrag gereserveerd voor de herbouw van het jongerencentrum. Er kwam goedkeuring voor een nieuw gebouw met een nagenoeg hetzelfde uiterlijk op dezelfde plek. In 2001 werd begonnen met de sloop van de oude Storey Club. Het nieuwe gebouw werd casco neergezet door Akerbouw en daarna werd met veel vrijwilligers de complete inrichting van de hele Storey Club gedaan. De geschiedenis herhaalde zich. Na ruim een jaar van klussen werd in 2002 de nieuwe Storey Club geopend door de zusters van Ben Mijnders. Er was een mooi café voor bandjes, films en andere jeugdactiviteiten en een internetcafé voor de jeugd. Men had hier met veel vrijwilligers een topprestatie geleverd!

Er is door verschillende besturen al veel georganiseerd voor de allerjongsten, de oudere jeugd en de vroegere jeugd, die nog steeds binding heeft met de Storey Club. Memorabel zijn de EK en WK wedstrijden van het Nederlands elftal waarbij de wedstrijden op groot video scherm worden vertoond. Andere activiteiten zijn bv. filmmiddagen, paas- en kerstactiviteiten, de "Halloween Scary Wandeltocht", Pub Kwis, de optredens van vele bandjes, disco's en klassenfeesten.

Sinds drie jaar is er een stichting "Vrienden van de Storey". Met zo'n 150 leden ondersteunen zij de Storey Club en organiseren enkele keren per jaar een activiteit zoals een fietstocht, een avond met stand-up comedians, Ladies Bingo en andere avonden. En……… vorig jaar is er wéér geklust door onder meer Piet en Jolanda Smit. Zij hebben het café, de bar en garderobe opnieuw stijlvol ingericht. 50 jaar Storey Club, dat moet gevierd worden en dat gaat gebeuren in september 2018 met een aantal activiteiten voor de jeugd.

Op vrijdag 7 september vindt de grote His-Storey-sche receptie/reünie plaats en in het weekend van 14-16 september worden de volgende activiteiten georganiseerd: Vrijdag 14 september een Silent disco voor de jeugd met DJ Rens-Ly, zaterdag 15 september een optreden van de Glimmer Twins (een coverband van the Rolling Stones), zondag 16 september een professionele kindershow/disco voor de jeugd en daarna het 50-jarig Storey feest met allerlei kinderattracties op het plein en een optreden van Luc Nieuwland. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van de Storey Club.

Meer berichten