Logo uitkijkpost.nl
Hans Bouma
Hans Bouma (Foto: Aangeleverd)
Akersloot

Lazarus in Akersloot

  Cultuur

Over wat er met Lazarus gebeurde, zijn vriendschap met Jezus, zijn vroege dood en zijn opwekking, kun je een preek houden, maar je kunt Lazarus ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze verhaaldienst. Met als titel Op het leven! vertelt Lazarus, zeven jaar na zijn opwekking, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan Hans Kelder muzikaal deelneemt.

Zeven jaar later. Iedere dag heft Lazarus met zijn zusters Maria en Martha bij de maaltijd het glas. Lechajim! Op het leven! Het leven dat doorgaat. Het leven dat gevierd mag worden.

Het verhaal van Lazarus wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collages Spreek dan van geluk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken) en Wat ik mag hopen. Hans Kelder zorgt hierbij voor een muzikale stroom waarop Hans Bouma als papieren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel.

Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. Na de dienst kunt u hem hier spreken. De auteur is bereid boeken en bundels te signeren.

Zondag 17 juni om 10:00 uur in de Dorpskerk te Akersloot
Hans Bouma, verhaal en poëzie – Hans Kelder, piano en orgel

Meer berichten