Logo uitkijkpost.nl
Castricum

Ruim baan voor 'amateur' kunstenaars

  Cultuur

Velen vinden het leuk om hun kunstwerken van tijd tot tijd aan een groter publiek te laten zien dan alleen de familie- en kennissenkring. Speciaal voor hen organiseert Toonbeeld in cultureel centrum Geesterhage een kersttentoonstelling in Geesterhage van 25 tot en met 28 december. Die kunst kan van alles zijn: beeldhouwen, tekenen, etsen, schilderen, textiele werkvormen, keramiek, sier-smeedkunst, calligrafie enzovoorts.

Dat Toonbeeld sinds jaar en dag de organisator van de tentoonstelling is en op de meeste van de hiervoor genoemde gebieden cursussen organiseert, wil niet zeggen dat men (oud-)cursist moet zijn. De expositieruimte staat juist ter beschikking aan alle Castricummers. Elke exposant kan maximaal vier objecten inbrengen

Thema
Zoals elk jaar is ook nu weer voor een thema gekozen. Dit keer is het: 'Gedicht & Beeld'. De tentoonstellingscommissie hoopt dan ook dat alle deelnemende kunstenaars zich in dat thema willen verdiepen, maar het is geen verplichting. Wel verplicht is de aanmelding, zodat van tevoren rekening kan worden gehouden met de inrichting van de expositieruimte. U kunt dat doen via de site van Toonbeeld: www.toonbeeld.tv. door te klikken op http://toonbeeld.tv/tentoonstellingen/ . In de rechter kolom staan de voorwaarden voor deelname en in de linker kolom het inschrijfformulier. De inschrijfkosten bedragen slechts € 7,50, zodat deelname voor niemand een beletsel kan zijn.

Meerwaarde
Aangezien Toonbeeld zowel actief is op het gebied van muziek als beeldende kunst, wordt ook de deelname van musici èn dichters – zeker gelet op het thema – op prijs gesteld. Tot nu toe is gebleken dat deze tentoonstelling grote belangstelling trekt van bezoekers uit Castricum en omgeving. Ook de keuze voor de kerstperiode draagt daar aan bij.
De tentoonstelling wordt op eerste kerstdag officieel geopend om 14.00 uur. De aansluitende drie dagen is de openingstijd van 13:00 uur tot 17:00 uur.

Bron en foto: toonbeeld.tv

Meer berichten