Logo uitkijkpost.nl
Tureluur pullen.
Tureluur pullen. (Foto: Frank Mulder)
Castricum

Excursies Nationale vogelweek in de omgeving van Castricum

CASTRICUM - Activiteiten tijdens de Nationale Vogelweek in omgeving Castricum door de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland.

Altijd al benieuwd geweest wat er vliegt, fluit en zingt in de omgeving wanneer je loopt of fietst in de polder of door de duinen? In het kader van de Nationale Vogelweek van de vogelbescherming van 6 tot en met 15 mei wordt door de vogelwerkgroep Midden-Kennemerland een aantal excursies georganiseerd onder begeleiding van ervaren vogelkenners van deze vogelwerkgroep uit Castricum

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei wordt onder leiding van Aalko Veldman een fietsexcursie gehouden in de omgeving en duinen van Castricum. We gaan naar de plassen in de vogelweides van de Hooge Weide, het overloopgebied bij Heemskerk, de vogelkijkhut ‘Het Boetje van onze Kees’ aan het Hoefijzermeer en eventueel de Wei van Brasser en de vogelkijkhut Doornvlak. Je gaat op zoek naar weidevogels zoals Grutto, Tureluur, Kievit, Gele Kwikstaart en andere. Watervogels zoals Kluut, slobeend, krakeend, Lepelaar en diverse soorten futen. Duinvogels zoals Leeuwerik, Blauwborst, Roodborsttapuit en Kneu. Aanvang beide dagen 09.00 uur, Aanmelden verplicht via de site van de vogelbescherming www.vogelweek.nl. Maximaal aantal deelnemers: 10. Duur ongeveer 4 uur. Na + 2 uur is er gelegenheid voor koffie en/of toiletbezoek. Kosten: € 3,- dit komt ten goede aan de vogelwerkgroep, zorg wel voor een geldige duinkaart.

Op maandag 9 mei organiseert Kees Baart een avondexcursie in de duinen onder Egmond. We richten ons specifiek op het vogelgezang en met name de nachtegaal die hier veel voorkomt en nu overal te beluisteren is. Het belooft een hele mooie ervaring te worden die je je lang zult blijven herinneren. Aanvang 19.00 uur, verzamelen bij PWN parkeerplaats voor de Nieuwe Westert, Egmond Binnen. Aanmelden niet nodig, duur ongeveer 1½ uur, tocht gaat over onverharde zandpaden. Kosten: gratis, zorg wel voor een geldige duinkaart.

Op woensdag 11 mei is er een excursie door de bossen en duinen onder begeleiding van Hans Stapersma. Je maakt kennis met allerlei soorten waarvan je vroeger misschien alleen het gezang heeft gehoord maar nu een grote kans krijgt om ze daadwerkelijk te zien. Aanvang 08.30 uur. Duurt tot 11:30 uur, verzamelen bij PWN parkeerplaats Diederik. Aanmelden niet nodig, excursie grotendeels over onverharde paden. Kosten: gratis, zorg wel voor een geldige duinkaart.

Op donderdag 12 mei wordt onder begeleiding van Dick Dekker een excursie gehouden naar de Wei van Brasser in het duingebied waar je hoogst waarschijnlijk zicht zult krijgen op onder andere: geoorde futen, krakeenden, dodaars en nog vele andere water-, bos- en duinvogels. Aanvang 19.00 uur Duur 2 uur. Verzamelen bij: parkeerplaats Noorderstraat in Bakkum. Aanmelden niet nodig, excursie grotendeels over onverharde paden. Kosten: gratis, zorg wel voor een geldige duinkaart.

Voor alle excursie is noodzakelijk dat je een goede verrekijker meeneemt, of een telescoop, als je die hebt en, wellicht ten overvloede, een geldige duinkaart.

Meer berichten