Logo uitkijkpost.nl
Foto: Erika Dekker-de Groot
Regio

Burgemeesters teleurgesteld over versoepelingen

REGIO - De burgemeesters van Noord-Holland Noord laten in een reactie weten teleurgesteld te zijn over de besluiten omtrent de versoepelingen die bekend werden gemaakt op de persconferentie van vrijdag 14 januari. Ze maken zich zorgen over de verschillen tussen sectoren en hadden gehoopt dat er meer mogelijk zou worden. 

De reactie is hieronder te lezen:

Wij vinden dit een enorm lastige situatie. We hebben ons als burgemeesters de afgelopen dagen sterk gemaakt voor meer mogelijkheden en vooral voor het bieden van perspectief aan onze inwoners en ondernemers. Daar is door het kabinet deels gehoor aan gegeven. Wij hadden gehoopt op meer. We zijn dan ook teleurgesteld en maken ons zorgen over de verschillen tussen sectoren. We wensen en gaan er vanuit dat er een snelle heroverweging door het kabinet komt, zodat horeca en cultuur ook mogelijkheden krijgen om veilig open te gaan. 

Wij zijn ons bewust dat dit een hele moeilijke tijd is voor velen. Wij hebben begrip voor de verschillende geluiden die wij horen van ondernemers, de horeca- en cultuursector in het bijzonder. Deze branches krijgen telkens forse tegenvallers te verwerken. Statements, zoals aangekondigd in diverse media, kunnen dan ook op ons begrip rekenen.

Dat stelt ons tegelijkertijd voor een enorm dilemma. Want wat niet mag, dat mag niet. Zo eenvoudig is het en van ons als burgemeesters mag worden verwacht dat wij de landelijke regelgeving naleven, volgen en zo nodig handhaven. Wij handhaven niet om het handhaven. Gezond verstand en de menselijke maat zijn onze eerste uitgangspunten. Het gesprek aangaan is altijd onze eerste stap. Dus ook nu gaan wij in gesprek, ook nu spreken wij mensen aan. Dat kan er per gemeente verschillend uitzien. Dat is nu eenmaal de couleur locale. Dat is ook goed.

Gelukkig zijn de burgemeesters in onze regio in goed contact met de middenstand en horeca. Dat blijven we ook. We hechten veel waarde aan het gesprek en blijven de komende dagen in gesprek. We benadrukken nogmaals dat we het kabinet verzoeken een snelle heroverweging te maken om de verschillen in de branches weg te nemen. We zijn blij met perspectief dat het kabinet heeft genoemd. Dit geeft helderheid. Tot slot, gaan we ervan uit dat iedereen zich zo veel mogelijk aan de regels houdt. Het naleven van coronamaatregelen is niet alleen iets van de ondernemers, of de overheid. Het is aan ons allemaal.

Berichten die eerder in de media zijn verschenen zijn niet juist en passen niet bij het gesprek dat wij als burgemeesters hebben gehad.

Dit bericht is namens alle burgemeesters van Noord-Holland Noord

Eerder stuurden de burgemeester een brief aan de minister president waarin zij ervoor pleitten om bij de nieuw te nemen besluiten het sociale leven veilig en gereguleerd mogelijk te maken en om de ondernemers die zijn getroffen door de lockdown financieel voldoende te steunen.

De inhoud van de persconferentie is hier te lezen.

Bron: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

Meer berichten