Logo uitkijkpost.nl
De Dorregeestermolen aan het einde van het Limmergat, een uitloper van het Alkmaarder- en het Uitgeestermeer.
De Dorregeestermolen aan het einde van het Limmergat, een uitloper van het Alkmaarder- en het Uitgeestermeer. (Foto: Ernst Mooij)

De Stichting Alkmaardermeeromgeving in het nieuwe jaar

CASTRICUM – De Stichting Alkmaardermeeromgeving zet zich in voor het behoud en de versterking van de landschappelijke en natuur- en cultuurhistorische kwaliteit van de groene gebieden in en rondom de gemeenten Castricum en Uitgeest. De Stichting is geen eigenaar of beheerder van natuurterreinen, maar waakt over het landschap in het algemeen. Dat doet zij met een betrokken groep vrijwilligers. 

Onderwerpen
Onderwerpen die in 2022 de aandacht van de stichting zullen vragen zijn de herinrichting van de Woudhaven, De Groene Variant, waarmee omlegging van het spoor wordt beoogd. Maar ook de voorgenomen omzetting van bollenland in natuur in het gebied Zanderij-Noord en de oude begraafplaats op Landgoed Duin en Bosch. Andere zaken die niet aan de aandacht van de stichting mogen ontsnappen zijn de Omgevingsvisie van de gemeente Castricum, de Kadernota Strand en de Regionale Energie Strategie. In maart kan de geactualiseerde informatiebundel ‘Gekende landschappen’, het handboek voor de stichting, digitaal op de website geraadpleegd worden.

Vrijwilligers
De stichting bestaat uit een bestuur en afdelingen. De afdeling in de gemeente Castricum is goed op sterkte. Wel is er sprake van een disbalans. Limmen is daarin niet vertegenwoordigd en Akersloot sinds kort met één vrijwilliger. De afdeling in de gemeente Uitgeest bestaat al geruime tijd niet meer. Daarin wil de stichting graag verandering zien komen. Kortom de stichting biedt volop ruimte aan nieuwe vrijwilligers. Er is behoefte aan een breed spectrum aan talenten, ook op het gebied van publiciteit.

Donateurs
Om het werk goed te kunnen uitvoeren is de stichting afhankelijk van de jaarlijkse bijdragen van donateurs. Als belangenbehartiger voor het buitengebied is het essentieel om in de contacten met overheden en andere instanties een stevige achterban aan donateurs te kunnen aantonen. Donateurs ontvangen eenmaal per jaar het ‘Voorjaarsbericht’ en driemaal per jaar een Nieuwsbrief. Ook worden zij uitgenodigd voor een excursie in het voorjaar en in de herfst voor een lezing. De stichting werd onlangs verrast met een gift van de Stichting TriArcus. Deze stichting beheert een fonds waaruit jaarlijks financiële ondersteuning wordt gegeven aan onder andere organisaties die het in stand houden van cultureel erfgoed nastreven.

Informatie
Zowel voor toekomstige vrijwilligers als donateurs is meer informatie te vinden op de website alkmaardermeeromgeving.nl. Ook is daar de uitgebreide beeldbank van de stichting te vinden. Belangstellenden kunnen zich voor een kennismaking aanmelden via secretariaat@Alkmaardermeeromgeving.nl

Meer berichten