Afbeelding
Foto: Pixabay

Beperkte stijging waterschapsbelasting

Algemeen Regio

REGIO - De financiële gevolgen van corona zijn dagelijks voelbaar. Nu de economie herstelt, fluctueren de prijzen van onder meer grondstoffen, brandstof en personeel. Hoewel bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de voortgang van de werkzaamheden nauwelijks heeft geleden onder corona, geldt wel dat bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden beduidend duurder worden. En hoewel het hoogheemraadschap veel elektriciteit voor eigen gebruik duurzaam opwekt, is de prijsstijging van fossiele brandstoffen toch voelbaar. De sober gehouden begroting valt daarom 3,6% hoger uit dan vorig jaar. 

“We temperen onze ambities even want in deze onzekere tijd willen we omzichtig manoeuvreren. Het kost tijd om te zien hoe we er nu voorstaan en we weten niet welke impact corona de komende periode nog heeft. En hoewel we vooruit willen, is dit niet het moment om de inwoners te veel te belasten,” licht portefeuillehouder financiën Saskia Borgers toe. “Vanwege een fikse bevolkingstoename in ons gebied, worden de kosten over meer mensen verdeeld. Per huishouden is de stijging van de waterschapsbelasting daarom maximaal 2,8%. Voor kleine bedrijven, die doorgaans het meest te lijden hebben gehad onder de coronamaatregelen, geldt zelfs een belastingverlaging.” De grootste stijging van de waterschapsbelasting komt te liggen bij de meerpersoonshuishoudens met een eigen huis. Maar wie een huis ter waarde van zeven ton heeft, gaat toch slechts € 15,- meer betalen in 2022.