Logo uitkijkpost.nl
Foto: Johan Olling op Facebook
Limmen

Witte rook: de nieuwe pastor is bekend

LIMMEN - Woensdag 13 oktober was er goed nieuws te melden vanuit de pastorie van de Corneliusparochie. Daar waren vicaris-generaal van het bisdom Haarlem-Amsterdam: Bart Putter en deken van Alkmaar: Franklin Brigitha met de kandidaat-opvolger en pastor Johan Olling samengekomen om tot overeenstemming te komen en te zorgen dat er witte rook vrijgegeven kon worden.

Op 1 december zal pastor Mike Nagtegaal als eerst-aanspreekbare van de Corneliusparochie beginnen en de werkkamer in de pastorie in gebruik nemen. Tot die tijd is hij nog als aalmoezenier verbonden aan de marine. Hij is nu nog pastoraal werker en de verwachting is dat hij binnen een half jaar diaken gewijd zal worden. Mike kan vanaf begin december meteen beginnen want hij woont al meer dan een jaar in Limmen met zijn vrouw en twee kinderen. 

Mike Nagtegaal zal tijdens de zondagsviering van 5 december om 10.00 uur aan de geloofsgemeenschap voorgesteld worden. Tot 16 januari zal pastor Johan Olling hem inwerken en wegwijs maken binnen de geloofsgemeenschap en haar vrijwilligers. Op 16 januari zal dan het afscheid van pastor Johan Olling plaatsvinden. 

“Een hartenwens komt dan in vervulling om als dienstdoende pastor ook de feestelijkheden rond de herbouw van de Corneliuskerk mee te mogen maken. Sinds 3 mei 2018 is er zo veel bewerkstelligd, gebeurd en bereikt dat het heel goed voelt om samen met alle betrokkenen en vrijwilligers dat feestelijk af te ronden. Tijdens het weekend van 14, 15 en 16 januari 2022 gaan we dat vieren, waarna ik vol vertrouwen het stokje ga overdragen aan pastor Mike Nagtegaal”, aldus pastor Johan Olling. 

Meer berichten