Logo uitkijkpost.nl
Foto: Erika Dekker-de Groot
Castricum

Geef uw mening over de Begroting 2022

CASTRICUM - De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de Begroting 2022. Dit kan op donderdagavond 14 oktober om 21.15 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. Interesse? Dan graag vooraf aanmelden bij de griffie. 

Wilt u uw mening laten horen over de begroting? Of wilt u de vergadering vanaf de publieke tribune volgen? Dan vraagt de gemeente u zich vooraf aan te melden via de griffie.

Dat kan telefonisch via:
- 088 909 70 14
- 088 909 70 94
- 088 909 73 90
Of per mail via: raadsgriffie@castricum.nl.

Voor de raad is de behandeling van de begroting één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad besluit in deze vergadering hoe gemeenschapsgeld in 2022 en verder wordt besteed. 

Ook voor u als inwoner, organisatie of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 14 oktober, zodat de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de begroting. 

Op de website van de Raad, kunt u bij het betreffende agendapunt via de bijlagen de begroting bekijken.

De gemeenteraad behandelt de begroting op 4 november 2021. Besluitvorming over de begroting vindt plaats op 11 november 2021.

Meer berichten