Logo uitkijkpost.nl
<p>Dannij van der Sluijs (rechts) en Hans Walrave ondertekenen de akte van oprichting bij de notaris.</p>

Dannij van der Sluijs (rechts) en Hans Walrave ondertekenen de akte van oprichting bij de notaris.

(Foto: aangeleverd)
video Castricum

Veteranencomité BUCH voortaan een stichting

CASTRICUM - In 2005 begonnen Marcel Jansen en Hans Walrave, twee oudgedienden van de Nederlandse krijgsmacht, een werkgroep om een veteranendag in Castricum te organiseren. Na 16 jaar wordt deze samenwerking voortgezet in de vorm van een stichting onder leiding van de nieuwe voorzitter Dannij van der Sluijs.

Van der Sluijs: “Veteranen mogen trots zijn op wat ze hebben bereikt en wat zij aan de samenleving hebben bijgedragen. Daarom zal dit op te richten comité streven naar meer erkenning, waardering en respect voor militaire veteranen. Zij vervulden wereldwijd een rol voor vrede en veiligheid. Maar ook zal het comité straks meer voor de veteranen kunnen betekenen als liaison tussen de gemeenschap, de veteranen zelf en de overheid, waaronder de krijgsmacht en het veteraneninstituut dat daar specifiek voor in het leven is geroepen.” Zaterdag 2 oktober werd de stichtingsakte ondertekend in Fort aan den Ham.

Video: OSU RTV

Meer berichten