Logo uitkijkpost.nl
Foto: Pixabay
Regio

College verkent tijdelijk regionaal wooncentrum voor statushouders

REGIO - Naar aanleiding van het dringende verzoek van het COA voor huisvesting van statushouders verkent Gemeente Alkmaar de mogelijkheid om de locatie Picassolaan als tijdelijk regionaal wooncentrum te gaan gebruiken voor statushouders en spoedzoekers*.

Het plan is om van de woonvoorziening 70 appartementen in te zetten voor huisvesting van ca. 280 statushouders die gekoppeld zijn aan de regio Alkmaar, waar Castricum ook onder valt, en 8 appartementen voor spoedzoekers van de gemeente Alkmaar. Het pand is eigendom van het COA. Het college heeft de intentie het complex te kopen en na twee jaar om te vormen naar een reguliere woonwijk voor Alkmaarse inwoners. Om de koop te regelen en het tijdelijk wooncentrum in te richten is nog enige tijd nodig. Dit zal tussen de drie en zes maanden zijn. In deze tussentijd mag het COA het pand gebruiken voor 450 statushouders uit de regio.

Wethouder wonen Pieter Dijkman licht het voorstel toe: “Door deze locatie in te zetten als tijdelijk regionaal wooncentrum komt extra woonruimte beschikbaar, zodat sneller voldaan wordt aan de taakstelling van het Rijk voor huisvesting van statushouders. Gelijktijdig voorkomen we er mee dat de druk op de woningmarkt nog verder oploopt. Doordat statushouders kunnen uitstromen naar dit regionale wooncentrum komt er in asielzoekerscentra ruimte voor opvang van o.a. Afghaanse vluchtelingen en kunnen statushouders, die aan onze regio zijn gekoppeld snel beginnen met hun inburgering, participatie en integratie”.

Dijkman wijst ook op het belang van regionale samenwerking in dit verband: “Met de regiogemeenten zijn we in overleg over onderwijs, inburgering, participatie, eventuele uitkeringen, WMO en jeugdhulp en de bijbehorende kostenverrekening”. Paul Slettenhaar, wethouder wonen van de gemeente Castricum sluit hier bij aan: “De huisvesting van statushouders binnen de regio is een passende oplossing om gemeentes in de regio Alkmaar hun taakstelling te laten inlossen. Zo kan iedereen eerlijk geholpen worden aan woonruimte”.

COA en Gemeente Alkmaar hebben overeenstemming op hoofdlijnen en de komende tijd wordt gebruikt om te komen tot een bestuurlijk akkoord. De gemeenteraad wordt hierover op woensdag 21 september geïnformeerd. Zodra nadere besluitvorming mogelijk is, wordt de raad gevraagd wensen en bedenkingen te geven. Ook wordt de buurt geïnformeerd over de ontwikkelingen.

*statushouders: vluchtelingen met een verblijfsvergunning

*spoedzoekers: woningzoekenden met een hoge verhuisurgentie die geen urgentieverklaring kunnen krijgen

Meer berichten