Wateroverlast juni 2021 in de Schoollaan te Limmen.
Wateroverlast juni 2021 in de Schoollaan te Limmen. Foto: Gemeente Castricum

Wateroverlast: wat doet de gemeente en wat kunt u doen?

Algemeen Castricum

CASTRICUM - De wateroverlast op vrijdag 18 en zaterdag 19 juni in de gemeente Castricum en onze regio heeft veel impact gehad. Dat blijkt ook uit de vele foto’s en filmpjes die de gemeente na een oproep heeft ontvangen. U kunt nog steeds beelden met precieze locatie aan de gemeente sturen via klimaat@debuch.nl. Op de hevige regenval is niet altijd in te spelen. Daarvan moeten we ons bewust zijn. Maar we kunnen proberen ons hierop zo veel mogelijk in te richten en voor te bereiden.

Een terugblik op de regenval en de vele foto’s en filmpjes, die nog nader worden bekeken, leert de gemeente veel. Het geeft vooral inzicht in wat er kan gebeuren, waar situaties zijn die om een oplossing vragen, maar ook bewustwording dat niet alles is op te lossen bij een dergelijke hevige bui. Deze gebeurtenis is zeldzaam, maar door klimaatverandering wordt de kans op deze harde regenbuien echter wel groter.

Klimaatadaptatie landelijk, regionaal en lokaal 
Sinds 2014 is landelijk de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie van kracht, waarin staat dat Nederland in de periode tot 2050 klimaatbestendig en ‘waterrobuust’ gemaakt moet worden vanwege het veranderende klimaat.

Sinds 2018 werken de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) daarom samen met de gemeenten Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan deze opgave. Regionaal zijn de potentiële kwetsbaarheden voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming globaal in beeld gebracht via modelmatige berekeningen, de zogenoemde klimaatstresstest (hhnk.klimaatatlas.net/). Deze resultaten gaat de gemeente vergelijken met de beelden en meldingen die ze van inwoners hebben ontvangen over de wateroverlast in het weekend van 18, 19 en 20 juni.

Wat doet de gemeente?
De gemeente heeft een projectenplanning waarin bepaald is wanneer het tijd is om een weg en een riool te vervangen. Bij deze grote projecten wordt ook de omgeving direct klimaatbestendig en ‘waterrobuust’ ingericht. Dat is de meest betaalbare manier, maar dit vergt dus een periode van vele jaren, en is gericht op het klimaat van 2050. Ze kijken ook of de klimaatbestendige maatregelen die al genomen zijn goed gewerkt hebben. Daarnaast bereiden ze zich verder voor op hoe ze om moeten gaan met calamiteiten zoals deze wateroverlast, met de regio en met het hoogheemraadschap.

Volksgezondheid
Bij wateroverlast zoals in juni zijn er ook risico’s voor de gezondheid. Vervuiling door riooloverstorten, maar ook door foutieve huisrioolaansluitingen op het regenwater zorgen ervoor dat in de grote hoeveelheid regenwater op straat ook rioolwater aanwezig kan zijn. En daar kun je goed ziek van worden als je dit binnenkrijgt.

Wat kunnen bewoners en bedrijven doen?
Bewoners en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de verwerking van water op het eigen terrein (perceel). Dat kan door hergebruik (regenton), waterberging (dak of ondergronds) of waterafvoer naar de sloot of naar de straat.         

Om wateroverlast te voorkomen is het het beste als het regenwater niet direct naar de straat wordt afgevoerd. Het water vertragen door het inrichten van groen op eigen grond is heel belangrijk voor de geleidelijke afvoer van het hemelwater. Daarom is het belangrijk dat bewoners hun tuinen niet volledig betegelen. Zorg voor voldoende groen, onverhard materiaal en waterberging in de tuin. Daarnaast is het belangrijk dat de tuin een helling heeft die van het huis afloopt.

Afvalwaterproblemen in huis?
Veel overlast en schade is ontstaan doordat het afvalwater via de binnenhuisriolering omhoog kwam in een pand (via wc of andere lage afvoer). Om dat te voorkomen kunnen bewoners een zogenaamde ontlastconstructie aanbrengen (zie ook www.dyka.nl). Dit is een verantwoordelijkheid van de bewoner zelf. De verantwoordelijkheid van de gemeente begint na de perceelgrens.

Tot slot, nogmaals de oproep om uw wateroverlastbeelden met precieze locatie te sturen via klimaat@debuch.nl.