Logo uitkijkpost.nl
Bobs Party&Events ingericht als sneltestlocatie.
Bobs Party&Events ingericht als sneltestlocatie. (Foto: Anita Webbe)
Regio

Testlocatie COVID-19 in Uitgeest

REGIO - De gemeente Uitgeest heeft een sneltestlocatie. Het kabinet wil testen inzetten om sociale activiteiten op een veiligere manier eerder mogelijk te maken. CoronaSneltest Nederland BV en Stichting Open Nederland werken in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan het tot stand brengen van landelijke dekking van testcapaciteit met als doel om toegangstesten voor iedereen toegankelijk te maken.

Voormalig Bobs Party & Events centrum gekozen als tijdelijke testlocatie
Toegangstesten zijn belangrijk voor het openen van de samenleving. Het is van belang om de inwoners uit de regio binnen redelijke reisafstand en -tijd een toegangstest aan te bieden. CoronaSneltest Nederland BV en Stichting Open Nederland hebben in regio Kennemerland onderzocht in welke gemeenten deze testlocaties moeten komen. Voor een goede geografische verspreiding is de keuze gevallen op de gemeenten Uitgeest, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen.

Voormalig Bobs Party & Events (aan Westerwerf 1 te Uitgeest) is ingericht met vier testunits. In één testunit kunnen maximaal 20 testen per uur worden gedaan. Deze locatie is geschikt bevonden in verband met de ligging, de beschikbaarheid en omvang van het pand, de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid. De burgers/klanten zijn kort op de testlocatie (testen en weer weg).

Negatieve test geeft toegang tot sociale, culturele en sportactiviteiten
In april 2021 zijn er in een groot deel van Nederland evenementen en activiteiten georganiseerd waarbij bezoekers een testbewijs moesten overleggen. Dit waren sociale, culturele en sportactiviteiten die door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en VWS in samenspraak met de koepel- en brancheorganisaties zijn geselecteerd. Bezoekers lieten zich vooraf met een sneltest op corona testen. Was die test negatief, dan kregen zij een testbewijs dat zij bij de ingang moesten laten zien. Een positieve testuitslag wordt direct via CoronIT aan de GGD Kennemerland teruggekoppeld zodat de GGD dit met bron- en contactonderzoek kan opvolgen.

Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19
Bovengenoemde activiteiten zijn onderdeel van een pilot om te onderzoeken bij welk type voorzieningen en activiteiten en onder welke voorwaarden het mogelijk én wenselijk is te starten met de inzet van testbewijzen voor het heropenen van Nederland (spoor 2). Bij een positieve evaluatie van de pilot en na ingang van de ‘Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19’ zullen er naar verwachting vanaf mei 2021 meer evenementen en activiteiten met toegangstesten plaatsvinden.

Aanmelden kan via de website ‘Testen voor Toegang’
Aanmelden voor een test gaat via de website ‘Testen voor Toegang’. De testlocatie is zeven dagen per week van 08.00 tot 18.00 uur geopend.

Meer informatie over CoronaSneltest Nederland BV en Stichting Open Nederland staat op de website www.coronasneltestnederland.nl en de website www.stichtingopennederland.nl. Voor het platform ‘Testen voor Toegang’ kunt u de website www.testenvoortoegang.nl raadplegen.

Meer berichten