Logo uitkijkpost.nl
Foto: Ronald van Wijk
Regio

Stikstofneerslag: Duinbehoud pakt het aan

REGIO - Stikstofneerslag is de grootste bedreiging voor de natuur in onze duinen. Door stikstof raken de van nature relatief voedselarme duinen overwoekerd met onder andere duinriet en braam. Oorspronkelijke duinflora, kruiden en insecten verdwijnen en de biodiversiteit holt achteruit. Het effect daarvan zie je in de duinen, waar de natuur verruigt en vergrast.

Biodiversiteit verarmt
Afplaggen, begrazing, maaien en het aanleggen van stuifplekken remt die ontwikkeling deels. Maar zonder een fors lagere stikstofbelasting zal de biodiversiteit in onze duinen jaar na jaar verarmen. Het natuurbeheer is dweilen met de kraan open, zolang de uitstoot van stikstof niet wordt teruggedrongen.

Sterkere natuur
Duinbehoud wil meer groen; in de stad en als natuurlijke buffer rond Natura2000-gebieden. Aanleg van weerbare ecologische verbindingen krijgen zo een dubbelfunctie: versterking van biodiversiteit in de regio en een buffer voor de kwetsbare natuur. 

Toekomstige generaties
Duinbehoud doet er alles aan om bronnen van stikstof langs de kust aan te pakken. Er wordt gestreden tegen de uitstoot van Tata Steel en Duinbehoud verzet zich tot aan de rechter tegen races op het circuit van Zandvoort. Ook adviseert ze de provincies bij het beleid voor aanpak van de stikstof. In het belang van de kwetsbare duinen, recreanten, natuurliefhebbers en toekomstige generaties.

Meer berichten