Logo uitkijkpost.nl
Foto: Google Streetview
Castricum

Woningen en bioscoop scoren het best als bestemming Maranathakerk

CASTRICUM - Als het aan de deelnemers aan de peiling ligt, komt er een bioscoop, of een combinatie van een bioscoop met woningbouw op de plek van de Maranathakerk. Of het kerkgebouw daarbij behouden moet blijven of plaats moet maken voor nieuwbouw, daar wordt verschillend over gedacht.

Vorige maand is een peiling uitgezet via de gemeentelijke website www.ikdenkmeeovercastricum.nl. Bij elkaar 590 inwoners namen de moeite om de vragen in te vullen. De gemeente wil zo een indruk krijgen van wat er leeft qua wensen voor deze locatie.

Lees ook: Denk mee over de toekomst van de Maranathakerk

Gevraagd naar de wens om het gebouw te behouden gaven 198 deelnemers aan dit (liever) wel te doen, 202 (liever) niet en 188 reageerden neutraal.

Op de vraag of er nieuwbouw moet komen, hoeft dat voor 184 deelnemers (liever) niet; 247 Castricummers vinden het juist een goed idee en 150 konden geen voorkeur aangeven. Met deze reacties lijken er meer voor- dan tegenstanders te zijn van nieuwbouw.

Bioscoop
Een bioscoop of een bioscoop in combinatie met iets anders, dat kiest het merendeel van de deelnemers aan de peiling, 300 in totaal. Het meest werd woningbouw hierbij genoemd. Zestig inwoners zien graag een dokterspraktijk of een dokterspraktijk in combinatie met woningbouw ontstaan. Twintig inwoners pleitten voor een school of een school in combinatie met woningbouw.

Gevraagd is ook om nog ándere bestemmingen aan te geven, naast de eerder genoemde. Dat leverde 200 suggesties op. Bij 60 mensen ging het om een vorm van woningbouw, variërend van sociale huurwoningen, sociale woningbouw, starterswoningen tot seniorenwoningen. Bij de overige reacties ging het doorgaans om een maatschappelijke invulling (hospice, ontmoetingscentrum, wijkcentrum of buurthuis) of een commerciële invulling als een supermarkt, galerie, zalencentrum of flexplekkenverhuur.

Deelnemers konden ook aangeven wat voor zaken ze belangrijk vinden bij nieuwbouw. Uit de reacties komen zaken naar voren zoals bouwhoogte en bouwvolume, betaalbaarheid, parkeren, passend in de omgeving, groen en duurzaam.

Wethouder Ron de Haan is blij met de grote respons. “Dit laat zien dat het leeft en dat er veel ideeën zijn. Dat inspireert des te meer om hier iets moois te gaan maken.”

Vervolg
Momenteel is het gebouw in gebruik door het Supreme College. Dat blijft in elk geval zo tot 2024. De gemeente wil tijdig starten met de planvorming en betrekt daarbij de suggesties uit de peiling. De gemeente werkt nu aan een voorstel met verschillende opties voor de locatie Maranathakerk. De gemeenteraad neemt daar uiteindelijk een besluit over.

Meer berichten