Logo uitkijkpost.nl
Foto: aangeleverd
Castricum

Pilot autoluwe Dorpsstraat uitgesteld

CASTRICUM - Het college van B&W van Castricum heeft besloten de pilot om de Dorpsstraat gedeeltelijk autoluw te maken uit te stellen. Bij de pilot gaat het om een proef van twee maanden waarin het autoluw maken van het centrum gecombineerd wordt met maatregelen om de veiligheid rondom de overweg Beverwijkerstraatweg te verbeteren.

Het gemeentebestuur heeft besloten de pilot uit te stellen tot het moment dat het maatschappelijke leven, na de lockdown, weer op gang is gekomen. De pilot heeft pas zin als het verkeer in Castricum weer op normaal peil is. Wanneer dat zal zijn, is momenteel nog niet te voorspellen. B&W willen eerst kijken wanneer de coronamaatregelen worden versoepeld, voordat er een pilot kan worden gepland.

Prettiger winkelen
De Dorpsstraat, de belangrijkste straat in het centrum, is een fietsstraat waar auto’s te gast zijn. Tijdens de pilot weert de gemeente het doorgaand verkeer in de winkelstraat. Daarmee wordt de straat aantrekkelijker voor voetgangers en fietsers en is het prettiger winkelen.

De pilot sluit aan op initiatieven van ondernemers en belangengroepen die vertegenwoordigd zijn in de programma’s ‘Versterking winkel- en verblijfsgebieden’ en ‘Prettig fietsen’. Ondernemers kunnen nog steeds ideeën aanleveren om de pilot te verbeteren.

Twee maanden
De verkeerssituatie op de Beverwijkerstraatweg is niet altijd veilig en het verkeer stroomt er niet altijd goed door. De pilot zoals die is gepland, duurt niet langer dan twee maanden.

Lees ook: Verbeteren veiligheid en doorstroming overweg Beverwijkerstraatweg

Meer berichten