Logo uitkijkpost.nl
Foto: Pixabay
Castricum

Wijziging luchthavenverkeer Schiphol ter inzage

CASTRICUM - Van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart kunt u uw zienswijze geven over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het daarvoor opgestelde milieueffectrapport.

Meer informatie over de procedure om zienswijzen in te dienen, vindt u op RVO vergunningaanvraag Schiphol.

Meer informatie over het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol vindt u ook op

platform participatie luchthavenverkeerbesluit en  luchtvaart in de toekomst.nl.

Informatiebijeenkomsten op 9 en 11 maart (online)

In online informatiebijeenkomsten krijgt u een toelichting op de ontwerpwijziging. Na de toelichting kunt u in themasessies uw vragen te stellen. 

Meer informatie over de bijeenkomsten en aanmelden vindt u op informatiebijeenkomsten LVB Schiphol.

De bijeenkomsten zijn op:

- dinsdag 9 maart 2021, van 15.00 uur tot 17.30 uur

- dinsdag 9 maart 2021, van 19.00 uur tot 21.30 uur 

- donderdag 11 maart 2021, van 15.00 uur tot 17.30 uur

- donderdag 11 maart 2021, van 19.00 uur tot 21.30 uur

Bron: Gemeente Castricum 

Meer berichten