Logo uitkijkpost.nl
Foto: Gemeente Castricum op Facebook
Castricum

Regionale publiekspeiling over gevolgen klimaatverandering

CASTRICUM - Drijft u bij een stevige regenbui uw tuin of straat uit? Is het met tropische temperaturen niet uit te houden in uw betegelde tuin? Is het park bij u in de buurt dagen na een hoosbui nog te drassig om lekker met de hond te lopen? Heeft storm Bella in december uw schutting het laatste zetje gegeven? Het zijn allemaal voorbeelden hoe u in uw directe leefomgeving last kunt hebben als gevolg van het veranderende klimaat. 

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenbuien, langere periodes van droogte en meer snikhete dagen en nachten. Als we geen actie ondernemen, zal dit in de toekomst steeds vaker voorkomen. Het is nodig om maatregelen te nemen waardoor we minder kwetsbaar zijn voor klimaatverandering.

Om uit te vinden in hoeverre u de effecten van klimaatverandering voelt en wat u er zelf aan denkt te kunnen doen, houden de gemeenten in de regio Alkmaar in januari een publiekspeiling. Met deze peiling willen ze in beeld krijgen hoe u over het thema klimaat denkt en welke oplossingen u wenselijk vindt. 

Met de zeven gemeenten uit de regio, wordt er een plan gemaakt waarin ze beschrijven hoe ze de gevolgen van klimaatverandering het hoofd bieden. Uw mening wordt hierin meegenomen, dus vul de peiling in. De vragenlijst heeft 15 vragen en vult u in ongeveer 5 minuten in. U kunt de peiling invullen tot vrijdag 22 januari. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Bron: www.castricum.nl.

Meer berichten