Logo uitkijkpost.nl
Foto: aangeleverd
Limmen

EHBO op Het Kleurenorkest

LIMMEN - Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 8 van kindcentrum Het Kleurenorkest in Limmen de EHBO-week gehad. 

Na alle theorie geleerd te hebben en deze voldoende afgesloten te hebben door middel van een theorietoets, werden er door vrijwilligers van de Castricumse EHBO-vereniging vier dagen achter elkaar praktijklessen verzorgd. De helft van de lesdag werd besteed aan de praktijklessen van EHBO. De leerlingen leerden onder andere de stabiele zijligging, buikdraaien en Rautek. Daarnaast werd er aandacht besteed aan het aanleggen van een drukverband, handverband, knie- en elleboogverband. Op de laatste lesdag werd het beademen, reanimeren en het gebruik van een AED aangeleerd. 

Alle 28 leerlingen hebben de praktijklessen met goed gevolg doorlopen en mochten met trots het certificaat van deelname van Jeugd EHBO in ontvangst nemen.  

Meer berichten