Logo uitkijkpost.nl
Foto: Monique de Vries
Castricum

Bakkerspleintje krijgt opknapbeurt

CASTRICUM - Dit najaar krijgt het Bakkerspleintje een opknapbeurt: een nieuwe indeling, nieuwe plantenbakken en meer groen. Hierdoor wordt het centrum van Castricum weer wat mooier. Het college van burgemeester en wethouders gaf onlangs akkoord op het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het Bakkerspleintje. Het plan bestaat uit een ruimtelijke metamorfose waardoor de sfeer verbetert en de toegankelijkheid en vormgeving van en aan het Bakkerspleintje verhoogd wordt.  

Het plan is een samenwerking tussen de werkgroep vormgeving publieke ruimte (van het programma Versterking Winkel- en Verblijfsgebieden), de aan het plein gevestigde ondernemers, Symbion (eigenaar van de commerciële ruimtes rond het plein) en de bewoners van het Bakkerspleintje. De kosten worden gedeeld door de Ondernemers Bakkerspleintje, het Ondernemersfonds, Symbion BV en de gemeente Castricum, op basis van cofinanciering. 

Werkzaamheden: 26 oktober tot begin december 2020 
De werkzaamheden starten op maandag 26 oktober en duren ongeveer vijf tot zes weken. Het streven is om het Bakkerspleintje voor 5 december gereed te hebben, uitgezonderd het groen (bomen en struiken) dat kan pas in het voorjaar 2021 worden verzorgd. Uiteraard probeert de aannemer de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Tijdens de werkzaamheden kun je gewoon gebruik maken van de parkeergarage.

Meer berichten