Logo uitkijkpost.nl
Foto: Pixabay
Regio

Kans om een mantelzorger in ’t zonnetje te zetten

REGIO - Iedere inwoner van Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo die langdurige zorg en/of ondersteuning krijgt van een mantelzorger, kan voortaan het hele kalenderjaar door eenmaal een waardering voor een mantelzorger aanvragen. De afgelopen jaren konden inwoners de aanvraag alleen tijdens twee maanden in het jaar doen. De uitbreiding van de aanvraagperiode is er om mensen meer de kans te geven een mantelzorger in ’t zonnetje te zetten.

Waardering vanuit gemeente
Met al hun belangeloze inzet zorgen de mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ze zijn onmisbaar in de samenleving. Daarom kunnen zij van de gemeente een blijk van waardering krijgen in de vorm van een cadeaubon. Deze ‘mantelzorgwaardering’ is geen vergoeding voor onkosten, maar een waardering voor de langdurige zorg en/of ondersteuning die zij bieden.

Voorwaarden
De aanvraag moet wel aan voorwaarden voldoen. Alle voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van de gemeente. Een digitale aanvraag kan alleen via DigiD van de zorgvrager. Een aanvraag via de DigiD van de mantelzorger wordt niet in behandeling genomen.

Jonge mantelzorgers ook recht op mantelzorgwaardering
Ook kinderen die regelmatig meehelpen met de zorg voor een ander zijn mantelzorgers. Zij doen bijvoorbeeld allerlei klusjes zoals boodschappen doen, koken of op broertjes en zusjes passen. Jonge mantelzorgers hebben ook recht op mantelzorgwaardering.

Over de waardering
De gemeente toetst eerst uw aanvraag. Als de aanvraag terecht is ontvangt de mantelzorger binnen drie maanden na beoordeling een cadeaubon. Er zijn twee soorten bonnen om uit te kiezen (VVV Online cadeaucode of een VVV cadeaubon) met een waarde van € 100,-.

Meer informatie
Als je meer wilt weten over mantelzorg, het aanvragen van de mantelzorgwaardering of een papieren formulier kun je terecht bij het Sociaal Team in jouw gemeente.

Meer berichten