Logo uitkijkpost.nl

Foto: Pixabay

Castricum

Alzheimer Trefpunten gaan weer van start

CASTRICUM - Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Kennemerland organiseert dit najaar zes maal een Alzheimer Trefpunt (Alzheimer Café). Doel is door middel van het geven van informatie en aanbieden van contact mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen. Het eerste Trefpunt is op dinsdagavond 6 oktober in Geesterhage, Castricum. Het onderwerp: “Hoe komen mensen met dementie en hun mantelzorgers de periode met corona door?”.  

Mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben een zware tijd achter de rug. Dagbestedingen gingen dicht, kinderen kwamen niet meer, de thuiszorg deed alleen het hoogst noodzakelijke. Welke problemen kwam men tegen en hoe zijn ze opgelost? En waar loop je nu nog tegenaan? Onze gesprekleider gaat in gesprek met een casemanager en met direct betrokkenen. Het belooft een informatieve avond te worden. 

Om zorg te dragen voor jouw en onze veiligheid hebben we een aantal maatregelen getroffen. Toegang is gratis, je dient je vooraf aan te melden. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Daarom vragen wij je om met niet met meer dan twee personen te komen.  

Dinsdagavond 6 oktober. Inloop vanaf 19.00 uur, start programma 19.30 uur. Locatie: foyer van Cultureel Centrum Geesterhage, Geesterduinweg 3 te Castricum.
Aanmelden: stuur een mail naar mkennemerland@alzheimer-nederland.nl  met vermelding van naam, aantal personen en telefoonnummer. Heb je nog vragen, bel naar: 06-51942684. 

Meer berichten